College Hoogeveen al voor vakantie bekend met overschrijding kosten bouw kunstijsbaan [update]

De gemeenteraad in Hoogeveen reageerde verbaasd toen bekend werd dat de overschrijdingen van het ijsbaanplan al bekend waren bij burgemeester Karel Loohuis en wethouder Gert Vos. De discussie in de raad liep vanavond dan ook hoog op.
Het college had tijdens de vakantie geen overleg met elkaar over het stopzetten van het project. Wethouder Slomp vertelde de gemeenteraad dat hij het project ‘on hold’ heeft gezet zodra hem bekend was dat het om een overschrijding ging van 20 miljoen. “Ik wilde er verder geen geld meer aan uitgeven en ik kon niet in mijn eentje het besluit nemen om het project af te blazen en daarom heb ik het ‘on hold’ gezet,” zegt Slomp.


Op 24 juli ging de kluis open met daarin het bedrag van de aanbesteding. Het gaat om 51 miljoen in plaats van de geplande 31 miljoen. De volgende dag werden wethouder Gert Vos en burgemeester Karel Loohuis daarvan op de hoogte gebracht. 

Op 22 juli was de stand van zaken nog dat het om een overschrijding van een paar miljoen zou gaan, zegt Loohuis. “Dat was een bedrag waarmee we nog terug konden naar de raad en naar de partijen om te onderhandelen of er nog aanpassingen gedaan konden worden die een kostenbesparing op zouden leveren”, zei Loohuis.


Loohuis ging op 26 juli gewoon op vakantie, zonder nader overleg met het voltallige college. “Dinsdag 23 juli hoorden wij: het ziet er goed uit. Binnen de geplande middelen zou het haalbaar zijn, met een kleine overschrijding van een paar miljoen. Op 25 juli hoorde ik dat het beeld heel erg was veranderd. Ik vond het nodig om een analyse te maken van wat daar is gebeurd. Op 26 juli zouden we dan niet alle informatie al bij elkaar hebben gehad om iedereen goed te kunnen informeren. Daarom hebben we gezegd: we maken een analyse en presenteren die aan de raad op 27 augustus, als iedereen weer terug is van vakantie”, aldus Loohuis.

De burgemeester voegt eraan toe dat de aanbestedingsprocedure nog loopt tot 11 september. “Het is een procedure waarin je niet zomaar dingen kunt doen. Het is juridisch op eieren lopen. We kunnen niet zomaar alles op tafel leggen.”


De VVD, de PvdA en de SP hadden geen goed woord over voor de gevolgde procedure. “Had u ons niet een mail kunnen sturen met de aankondiging van een overschrijding met de vermelding daarbij dat u daar later op terug zou komen?”, zei Jutta van den Oord van de SP. Wethouder Erwin Slomp gaf toe dat het anders had gekund maar kwam niet echt met excuses door de bocht.

Uitgelekt
Burgemeester Loohuis benadrukt dat de raad niet bewust niet is geïnformeerd. De afspraak was om op 27 augustus een besluit te nemen en dan alle partijen te informeren die daarvoor nodig zijn. "We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt en daar heeft iedereen zich aan gehouden totdat iemand met de pers heeft gepraat. De raad is nu eerder geïnformeerd dan gepland." 

Loohuis noemt de beschuldigingen van sommige partijen 'gehijg'. "Onze intentie is goed, maar het wordt nu door een aantal partijen in de raad opgeklopt." Ook gaf de burgemeester aan dat de oorzaak van de overschrijding nog niet bekend is, omdat de cijfers gisteren pas zijn binnengekomen.

'Politieke consequenties'
Volgens de SP verdient de manier waarop het college te werk is gegaan geen schoonheidsprijs. "Dat gaan we op een later moment nog even stevig met elkaar bediscussiëren", zegt Jutta van den Oord.

De VVD noemt het zelfs 'onbehoorlijk bestuur'. "Wat de VVD betreft kan dit niet zonder politieke gevolgen blijven", zegt Debbie Bruijn-Van den Berg. "We gaan daar nog een pittig debat over over voeren met elkaar."
Meer over dit onderwerp:
ijsbaansoap gemeente Hoogeveen ijsbaan Hoogeveen
Deel dit artikel: