Voorlopige oplossing bestuurscrisis Bargermeer-Meerveld

De rechter had er harde woorden voor nodig en moest de partijen flink manen, maar er komt binnen drie weken een algemene ledenvergadering (ALV) in de wijk Bargermeer-Meerveld in Emmen. Inzet is een nieuw bestuur voor de buurt en huurdersvereniging.

"Het is een gepruts van niets, op deze manier helpt u de vereniging om zeep", sprak de rechter vanmiddag tegen een grote groep bewoners van de wijk. "Gaat u alstublieft met elkaar in gesprek en schrijf binnen drie weken een algemene ledenvergadering uit, kies een nieuw bestuur op een eerlijke manier. Op deze manier blijft het maar doorgaan en daar schieten we geen bal mee op."
 

Een akkoord
Na flink wat overleg gingen beide partijen morrend akkoord. Veel keus hadden ze ook niet trouwens, want de rechter dreigde dat er straks helemaal geen vereniging meer is. Daar hield de zitting nog niet mee op, want de partijen mochten van de rechter pas naar huis als er een datum geprikt was, een locatie gevonden en bekend was wie de uitnodigingen voor de vergadering zou versturen.

En dus komt er nu een ALV op dinsdag 10 september. Tijdens de zitting is er contact geweest met de gemeente Emmen. De gemeente gaat nu een locatie regelen en er voor zorgen dat een onafhankelijk persoon van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) de vergadering leidt. En ook de uitnodigingen voor de vergadering worden verstuurd. Dit alles onder toeziend oog van beide advocaten die de twee partijen tot de orde kunnen roepen.

Lange voorgeschiedenis
De ruzies en bestuurscrisis in de wijk kennen een lange voorgeschiedenis. Er is al jaren een buurt en huurdersvereniging, de laatste jaren onder leiding van voorzitter Joke Vrieling. Een groep bewoners onder leiding van Rik Lucas heeft vorig jaar april het bestuur afgezet omdat zij het niet eens waren met de gang van zaken.

Dat was tegen het zere been van het afgezette bestuur en vanuit die groep ontstond een actiecomité onder leiding van buurtbewoner Geert Poede. De groep Poede en consorten heeft zichzelf in juni weer uitgeroepen tot het nieuwe bestuur van de vereniging en zichzelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De groep onder leiding van Lucas is daar weer boos over en spande daarom een kort geding aan bij de rechtbank.

'Los dit op'
De rechter heeft het kort geding voorlopig aangehouden. Dat houdt in dat de buurt nu aan zet is om alles goed te regelen tijdens de ALV. Komen ze er tijdens de vergadering niet uit, dan komt de zaak opnieuw voor de rechtbank. Maar of dat de zaak goed doet? "Dit is al de vierde rechtszaak in twee jaar tijd, dat is veel. U gaat rollebollend over straat en dat moet nu eens opgelost worden", aldus de rechter.

Overigens staan er voor de komende weken al activiteiten gepland in het buurtgebouw van de vereniging. De twee voorzitters Lucas en Poede, die zelfs elkaars buren zijn, gaan dat met zijn tweeën regelen.
Deel dit artikel: