Attero maakt nieuw plan om afvalbranden te voorkomen

Attero in Wijster heeft een nieuw incidentenbestrijdingsplan. Het afvalbedrijf heeft dat samen gemaakt met Veiligheidsregio Drenthe, de Provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.
Het plan moet de aanpak bij branden verbeteren en afvalbranden helpen voorkomen.

Zes keer brand
Bij afvalverwerker Attero in Wijster brak er in het afgelopen half jaar zes keer brand uit. In de meeste gevallen was broei in het afval de veroorzaker van de brand. Brand door broei in afval ontstaat bijvoorbeeld wanneer een batterij op een nat matras terecht komt of door etensresten in PMD-afval. 

Tekst gaat verder onder video


Het bedrijf besloot zelf in mei al met aanvullende maatregelen te komen: infrarood camera's die broei of een beginnende brand sneller ontdekken en er is permanent een blusauto aanwezig op het terrein. Ook heeft Attero meer zand opgeslagen bij het tijdelijke depot voor ongescheiden afval op de VAM-berg waarmee een brand gesmoord kan worden. Verder zijn er meer rijplaten op de afvalberg aangelegd zodat branden beter bereikbaar zijn als er geblust moet worden.

Attero is niet verplicht een incidenteel bestrijdingsplan op te stellen. Het bestrijdingsplan wordt eigenlijk alleen opgesteld bij bedrijven met gevaarlijke stoffen of met een risicovolle inrichting zoals bij een chemische fabriek. Toch vertelt de woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe dat alle partijen blij zijn met het initiatief van Attero en de nieuwe afspraken die nu zijn gemaakt. 


Of Attero ook weer begint met biomonitoring voor het permanent meten van de uitstoot uit de verbrandingsoven is nog niet bekend. De Provinciale Staten en LTO hopen dat het bedrijf het systeem opnieuw invoert om het vertrouwen met de omgeving te herstellen. 

Biomonitoring gebeurt met een soort aantal groenteveldjes in de omgeving. Groenten zoals spinazie en boerenkool leggen bijvoorbeeld dioxine vast, een stof die vrij komt bij verbranding van plastic. Attero is gestopt met deze vrijwillige monitoring omdat de uitstoot van de verbrandingsoven jaren achter elkaar binnen de normen bleef door de rookgasfiltering die het bedrijf toe past.

Meer over dit onderwerp:
Midden-Drenthe wil maatregelen tegen branden Attero
LTO Noord eist actie tegen branden Attero
- Ziengs stelt Kamervragen over Attero