Aannemer ijsbaan Hoogeveen kreeg onderhandelingsruimte: 'Dan kom je niet met je laagste prijs'

Wilde het bouwbedrijf dat zich inschreef voor de aanbesteding van de ijsbaan en zwembad in Hoogeveen de opdracht helemaal niet hebben? Heeft de gemeente in de plannen iets over het hoofd gezien of is er iets dubbel geteld? Deze vragen spoken door het hoofd van burgemeester Karel Loohuis.
"Er is bovenop de marktconforme tarieven geschreven", concludeert de burgemeester. Maandag kreeg hij alle cijfers en berekeningen binnen van de aannemer die uit de aanbestedingsprocedure naar voren kwam. Die ging met 60% over het beschikbare budget heen. De ijsbaan met zwembad zou geen 31,9 miljoen maar 51 miljoen gaan kosten. "Onze mensen van de gemeente maar ook het adviesbureau Antea maken nu een analyse van die gegevens."


Aannemer nog onbekend
Wie de aannemer is mag niet openbaar gemaakt worden, aangezien de aanbestedingsprocedure nog loopt. Op TenderNet is het aanbestedingsdocument voor de bouw van de ijsbaan met zwembad nog te vinden. Vijf bouwbedrijven en vijf installatiebedrijven konden zich inschrijven. "Het ontwerp van de ijsbaan was al gemaakt. Inschrijvers moesten dat ontwerp prijzen", legt Jos van Alphen uit. Van Alphen is adviseur aanbestedingen bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. 'De ondernemer met de beste prijs- en kwaliteitsverhouding komt in aanmerking voor gunning', staat er.

Ondernemer kreeg ruimte voor onderhandeling
Ingenieurs- en adviesbureau Antea begeleidde de gemeente Hoogeveen bij de aanbestedingsprocedure. Op hun site staat dat de aanbesteding plaatsvond binnen een 'bouwteammodel.' In een bouwteam gaan opdrachtgever, bouwbedrijf en adviesbureau met elkaar om tafel om samen het ontwerp en de bijbehorende kosten en risico's te bepalen. 

"In het aanbestedingsdocument staat dat ook. Maar het gevolg van zo'n constructie is dat je als ondernemer niet meteen met je laagste prijs hoeft te komen, want er is blijkbaar nog ruimte voor onderhandeling. Daarnaast was in dit specifieke geval het ontwerp al bekend en waarschijnlijk ook de toedeling van de risico's. Dat maakt deze aanbesteding uniek", zegt Van Alphen." Die 'unieke' aanbestedingsprocedure resulteerde in een verhoging van 20 miljoen. 

Burgemeester Loohuis is zich bewust van de constructie waarbij achteraf nog onderhandeld kon worden. "Omdat de bouwkosten ondertussen stegen, wilden we ruimte houden om te onderhandelen over een stuk versobering en aanpassing. Dan zou je misschien nog tot het oorspronkelijke budget terug kunnen komen. Maar een gat van 20 miljoen is niet te overbruggen."

Bouwbedrijf wilde de opdracht niet
Voormalig voorzitter van de Rekenkamercommissie Elias de Haan laat aan RTV Drenthe weten dat het 'zeer waarschijnlijk is dat het bouwbedrijf de opdracht niet eens wilde'. "Een verhoging van 20 miljoen bovenop het budget is in dit geval extreem veel hoger", beaamt Van Alphen. "Misschien was niet duidelijk bij wie de risico's van het project lagen."


Waren bouwbedrijven bekend met beschikbare budget?
Onduidelijk is of de inschrijvende aannemers bekend waren met het beschikbare budget. Jos van Alphen van Bouwend Nederland daarover: "Aanbestedende diensten zijn niet verplicht bekend te maken hoeveel geld ze beschikbaar hebben voor een opdracht. Toch komt het regelmatig voor dat een plafondbedrag of taakstellende budget wordt opgenomen in de aanbestedingsprocedure. Dat schept duidelijkheid en leidt tot vroege signalen als het budget te krap is. De kans is dan groter dat ondernemers niet inschrijven dan dat zij veel te hoge prijzen aanbieden." Of dat ook het geval was in de aanbestedingsprocedure van Hoogeveen is niet duidelijk. 

Voorlopig staan de ijsbaan- en zwembadplannen van Hoogeveen 'on hold'. Volgende week dinsdag zal er meer duidelijkheid komen, wanneer alles besproken wordt tijdens een raadsvergadering. De vijf miljoen euro subsidie van de provincie Drenthe staat nog steeds. "Er zal uiteindelijk een nieuwe situatie komen. Tot die tijd ligt de bal nog bij Hoogeveen", zegt gedeputeerde Henk Brink daarover.