55 miljoen euro voor Noordelijke provincies om uitstoot stikstof te verminderen

Koeien, stikstof
Melkveehouders moeten met innovatieve maatregelen om kans te maken op de subsidie © ANP/Hollandse Hoogte/Manon Bruininga
Om de uitstoot van stikstof verder terug te dringen krijgen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 55,2 miljoen euro vanuit het Rijk. Melkveehouders in de provincies kunnen vanaf volgend voorjaar subsidie aanvragen voor innovatieve maatregelen.
"Dit is goed nieuws", aldus gedeputeerde Henk Jumelet. "We kunnen de melkveehouders dan ondersteunen in het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen."

Maatregelen

De provincie noemt als voorbeeld van innovatieve maatregelen onder andere:
- Het vastleggen van ammoniak door stoffen toe te voegen aan mest
- Weidegang stimuleren
- Stalvloeren schoner houden van mest
- Uitrijden van mest met water
De subsidie kan aangevraagd worden door alle vierduizend melkveehouders in Drenthe, Groningen en Friesland. De verwachting is dat de stikstofuitstoot met deze maatregelen met zo'n 20 procent naar beneden gaat.

Meten is weten

Op de bedrijven die uiteindelijk de subsidie krijgen worden de resultaten van de maatregelen gemeten, om zo te controleren wat de effecten van de maatregelen zijn en hoe deze eventueel verbeterd kunnen worden.
De provincie benadrukt dat het meten van groot belang is, zodat deze uiteindelijk kunnen meetellen voor de stikstofopgave. De ruim vijftig miljoen is in eerste instantie voor de komende twee jaar. Het Rijk en de provincies zijn in overleg voor verlenging van de subsidie.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.