Eigenaren Speelstad Oranje slepen gemeente voor de rechter over dwangsom

pipodorp oranje
Het pipodorp telt ruim tweehonderd huisjes © RTV Drenthe
Eigenaren Amresh Bajnath en Ronald Komen van Speelstad Oranje stonden vandaag tegenover de gemeente Midden-Drenthe bij de bestuursrechter in Groningen. Ze vroegen de rechter een zogeheten voorlopige voorziening te treffen in verband met een dwangsom van 48.000 euro.
Die had de gemeente opgelegd omdat vier nieuwe huisjes worden bewoond door arbeidsmigranten. Volgens de gemeente past dat niet in het bestemmingsplan. De eigenaren denken van wel en stapten daarom naar de rechter.
Advocaat Michel Plug van de eigenaren voerde aan dat het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe het bestemmingsplan uitlegt zoals het haar het beste uitkomt. "Een bestemmingsplan moet rechtszekerheid bieden en niet afhankelijk zijn van de willekeurige uitleg van het college, waarbij in dit geval onnavolgbare redeneringen worden opgetuigd", aldus de advocaat.

'Geen bevoegdheid om te handhaven'

In het bestemmingsplan staat dat de recreatiewoningen tijdelijk mogen worden gebruikt door personen die hun hoofdverblijf elders hebben en dat is volgens de advocaat bij de arbeidsmigranten die in Oranje zitten het geval. "Het college heeft de vurige wens om te voorkomen dat arbeidsmigranten gebruikmaken van de recreatiewoningen. Maar de planregels zijn voldoende duidelijk en daarom is er geen ruimte voor een andere uitleg dan de letterlijke. Het bestreden besluit is onvoldoende deugdelijk gemotiveerd en de conclusie moet dan ook zijn dat het college niet bevoegd was om handhavend op te treden", aldus Plug.
Advocaat Ricardo Smit die optrad namens de gemeente Midden-Drenthe zei dat de gemeente dat anders ziet. "Uit andere rechtszaken blijkt ondubbelzinnig dat arbeidsmigranten huisvesten geen recreatie is." Smit haalde een zaak aan van de rechtbank in Overijssel, maar Plug zag weinig overeenkomsten. De rechter wees er op haar beurt op dat de rechtbank Noord-Nederland haar eigen afweging maakt.

Procesverbaal mist

De rechter miste een deugdelijke rapportage van de constateringen van de toezichthouders. "Meestal zijn het rapporten met foto's. Die heb ik hier niet gezien. Het lijkt erop dat is afgegaan op een lijst die is gemaild door een ambtenaar. Waarom zijn er geen rapporten?", vroeg de rechter zich af. Adcovaat Smit zei de e-mail te beschouwen als rapport.
De andere advocaat Plug voerde aan dat in dat soort gevallen meestal een procesverbaal wordt opgemaakt door de toezichthouders en dat is in dit geval niet gebeurd. "Er kunnen bovendien fouten in de lijst staan. Hoe kunnen wij die controleren? Er mogen geen nieuwe arbeidsmigranten bijkomen volgens de gemeente. Maar hoe weet de gemeente wat oude en nieuwe arbeidsmigranten zijn als uit de lijst niet blijkt wie er in welk huisje zit?"

Bezwarencommissie achter ondernemers

Als de rechter de gemeente in het gelijk stelt dan zouden de arbeidsmigranten er officieel op 13 december uit moeten zijn. Plug gaf aan dat het een groot probleem is om ze elders te huisvesten op zo'n korte termijn. De rechter gaf aan een andere termijn te kunnen bepalen.
De bezwarencommissie van Midden-Drenthe heeft de ondernemers pas geleden in het gelijk gesteld. Er loopt ook nog een bodemprocedure over hetzelfde vraagstuk en het is afhankelijk van de uitspraak of die procedure nog een vervolg krijgt. "Alles hangt met elkaar samen", aldus de rechter.
De rechter doet binnen twee weken schriftelijk uitspraak.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl