Provincie Drenthe zit met veel onbeantwoorde vragen na presentatie stikstofplannen

Henk Jumelet boeren
Gedeputeerde Henk Jumelet spreekt boeren toe © RTV Drenthe/Kim Stellingwerf
Het pakket brieven over de stikstofcrisis dat het kabinet vandaag heeft gepresenteerd zorgt voor gemengde gevoelens bij gedeputeerde Henk Jumelet. De toon bevalt de CDA-bestuurder, maar hij blijft ook met veel vraagtekens zitten.
Het kabinet maakte bekend grote uitstoters van stikstof eenmalig een relatief gunstig aanbod te doen om ze vrijwillig uit te laten kopen. Maar als in het najaar van 2023 blijkt dat deze regeling te weinig doet om de stikstofdoelen te halen, gaat het kabinet over tot gedwongen uitkoop. Dat moet ruimte opleveren voor andere werkzaamheden die voor stikstofuitstoot zorgen, zoals het bouwen van huizen en wegen.

Verbinding en samenwerking

"De toon in de vandaag verstuurde brieven straalt uit dat het kabinet zoekt naar verbinding en samenwerking. En dat is goed", reageert Drents gedeputeerde Jumelet. De plannen over de stikstofaanpak verdienen volgens hem de komende tijd wel veel meer uitwerking. "Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen en er is veel behoefte aan concretisering."
Daarbij gaat het onder meer over een concrete oplossing voor de PAS-melders. Dat zijn boeren die volgens het oude beleid hun bedrijf mochten oprichten of uitbreiden met alleen een melding, en dus zonder vergunning. Deze bedrijven kunnen er niks aan doen dat ze nu in overtreding zijn. Het kabinet wil PAS-melders snel legaliseren.

Duidelijk perspectief

Wat Jumelet betreft mag er meer haast worden gemaakt om deze groep duidelijkheid te verschaffen. "Wat ons betreft komt er snel een oplossing voor de PAS-melders en interimmers. Een duidelijk perspectief voor de boeren is noodzakelijk. Ze moeten voldoende steun krijgen om de gewenste keuzes te maken."
Het Rijk stelt inmiddels 250 miljoen beschikbaar voor provincies om te proberen een oplossing te vinden voor PAS-bedrijven. Samen met de provincies wil het kabinet ook kijken welke mogelijkheden er zitten in de regelgeving om de PAS-melders te kunnen legaliseren.

Landbouwakkoord

Jumelet is positief over het landbouwakkoord dat het kabinet wil sluiten met onder meer boeren, natuurorganisaties en lagere overheden. Die overeenkomst moet leiden tot afspraken waarmee boeren tot 2040 een omslag kunnen maken naar een groenere sector. "Het is een belangrijk akkoord dat met de agrarische sector wordt voorbereid en afgesloten wordt in maart 2023", aldus Jumelet.
Voor boeren die snel willen verduurzamen is er direct geld beschikbaar. Uit het landbouwakkoord moet blijken welke bedragen er later nog meer nodig zijn.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl