Gepresenteerde stikstofaanpak stemt natuurorganisaties hoopvol

Koeien
Gemengde reacties op het stikstofbeleid, waar kan de koe nog in de wei blijven? © F. van Os/RTV Drenthe
"Dat het kabinet de lijn van Johan Remkes volgt is positief, maar de bouwstenen die worden aangeleverd mogen niet blijven liggen", waarschuwt Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMFD) over de eergisteren gepresenteerde stikstofaanpak van het kabinet.
Hij wijst op de ruimte die provincies krijgen om het stikstofbeleid verder in te vullen in de zogeheten gebiedsaanpak. "We roepen op: maak tempo en ga zorgvuldig aan de slag om de vergunningverlening en natuurherstel op gang te krijgen. Blijf niet rondtollen wie z'n verantwoordelijkheid moet nemen, schuif die niet af richting het Rijk."

Open einden aan kabinetsplannen

Hoekstra signaleert dat landbouworganisaties zoals LTO duidelijkheid missen, maar benadrukt dat dit bewust is gedaan vanwege het landbouwakkoord waar nog over onderhandeld moet worden. "En het is goed dat de doelen overeind staan", wijst hij op het terugdringen van de stikstofuitstoot. Ook de aandacht voor het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit stemt hem hoopvol.
"Dat is een grote opgave met de klimaatverandering en de verdroging. Voor Drenthe betekent het dat op de hogere zandgronden we meer water bewaren. Dat wordt gezien als een bedreiging voor de landbouw, maar is juist goed", stelt hij vast.
(Tekst gaat verder onder de foto)
Reinder Hoekstra
Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe © RTV Drenthe
Jan Gorter van Natuurmonumenten wil dat de stikstofaanpak de weg vrijmaakt voor natuurherstel, mét perspectief voor de landbouwsector. Verder hamert hij erop dat de plannen juridisch houdbaar moeten zijn zodat het beleid niet steeds onderuit wordt gehaald door de rechter. "Maar nog niet alles is duidelijk", stelt ook hij vast.

Grote uitstoters

Een van de speerpunten in het nieuwe beleid is het versneld aanpakken van de zogeheten piekbelasters. Dat zijn (boeren-)bedrijven die relatief veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Er wordt hen gevraagd te stoppen, verplaatsen of te verduurzamen.
Zo'n twee- tot drieduizend boerenbedrijven rond beschermde gebieden krijgen een eenmalig aanbod om te stoppen. Het kabinet streeft ernaar deze regeling in april 2023 klaar te hebben. Met piekbelasters in de industrie worden afspraken gemaakt om hun uitstoot uitstoot omlaag te brengen. De vergunningen krijgen een aanscherping.
Het is rechtvaardig dat het kabinet ook banken, toeleveranciers en supermarkten wil laten meebetalen aan de oplossing van de stikstof- en klimaatcrisis
Milieudefensie over de gepresenteerde stikstofaanpak

Opdracht voor industrie valt goed

Milieudefensie vindt het "rechtvaardig dat het kabinet ook banken, toeleveranciers en supermarkten wil laten meebetalen aan de oplossing van de stikstof- en klimaatcrisis." Deze bedrijven hebben volgens de organisatie 'jarenlang goed verdiend aan de huidige crisis." Dit landbouwakkoord is de laatste kans voor deze bedrijven om vrijwillig mee te helpen, stelt Milieudefensie.
Natuur & Milieu laat weten blij te zijn dat het kabinet onderzoek gaat doen naar de economische gevolgen voor boeren die willen gaan verduurzamen. Ook "de plannen voor een centraal stikstofregistratiesysteem en het aan banden leggen van ongebruikte stikstofruimte in vergunningen zijn goed", aldus de organisatie. Daar moet wel meer haast mee worden gemaakt, vindt de natuurclub.
De stikstofruimte die vrijkomt wordt gebruikt om zogenoemde PAS-melders - boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben - zo snel mogelijk te legaliseren. Ook kan het ruimte geven voor bouwprojecten, zo wil het kabinet.

Dwang geen taboe

Volgend najaar moet blijken of er genoeg animo is voor de eenmalige stikstofregeling voor vervuilende veehouders om te stoppen. Dit aanbod aan zogenoemde piekbelasters gaat in april 2023 open, en in het najaar moet blijken of de stikstofdoelen daarmee worden gehaald. "Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden" tot dwang. Dat betekent gedwongen uitkoop van piekbelasters, meldde stikstofminister Christianne van der Wal gisteren.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl