Progressief Westerveld: DSSW-SW en Gemeentebelangen lieten coalitie expres klappen

De fracties van DSSW-SW en Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Westerveld hebben er alles aan gedaan om de samenwerking met Progressief Westerveld (PW) in de gemeente Westerveld om zeep te helpen. Dat is de mening van partijvoorzitter Hans Verhoef van Progressief Westerveld.
Hij schrijft er over in een brief aan de leden van Progressief Westerveld. PW is een samenwerking van GroenLinks en D66 en is de grootste partij in Westerveld.

Afgelopen vrijdag waren de leden van Progressief Westerveld bij elkaar om over de crisis in de coalitie in de gemeente Westerveld te praten. Het haast oorlog, met aan de ene kant de partijen DSSW-SW en Gemeentebelangen en aan de andere kant Progressief Westerveld. De coalitie is inmiddels uit elkaar gevallen en DSSW-SW en Gemeentebelangen zoeken een nieuwe partner om mee samen te werken.

Volgens voorzitter Hans Verhoef van Progressief Westerveld heeft zijn partij er alles aan gedaan om de samenwerking met de andere twee in stand te houden nadat hun eigen wethouder Wilfried de Jong in juli zijn ontslag indiende. De Jong vertrok omdat hij niet op één lijn zat met zijn fractie. Bovendien wilde PW te snel spuitvrije zones invoeren in de lelieteelt, zonder te weten welke consequentie dit heeft voor de gemeente.


De lelieteelt in Westerveld is een splijtzwam in de politiek. Er is veel onrust onder omwonenden van bollenvelden vanwege het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sector. Aan de andere kant zijn de bollensector en de landbouw in de gemeente van belang voor de economie. Progressief Westerveld wil dat er spuitvrije zones komen rondom bollenvelden van tenminste 250 meter. De andere partijen in de raad zijn daar gematigder in.

Voorzitter Hans Verhoef van Progressief Westerveld meldt in de brief aan de leden dat de fractie het vertrouwen in hun wethouder heeft opgezegd. "Wij vonden hem niet doortastend. Dat was een heel lastige keuze tussen doormodderen en ook de komende jaren niks wezenlijks bereiken enerzijds, of zoeken naar een meer daadkrachtige wethouder." Daarom moest De Jong wijken.

Niet doortastend genoeg
Er kwamen volgens Verhoef weinig concrete voorstellen en initiatieven op belangrijke onderwerpen. En dat terwijl een aantal zaken, bijvoorbeeld over spuitvrije zones in de bollenteelt, gewoon in het coalitieakkoord staan. De partners DSSW-SW en Gemeentebelangen zwakten alle voorstellen daarover af. Progressief Westerveld wilde daar een einde aan maken door De Jong weg te sturen en een nieuwe 'daadkrachtige' wethouder aan te stellen. Maar De Jong was ze voor en vertrok, nog voordat zijn eigen fractie het vertrouwen in hem kon opzeggen.

Verhoef legt in zijn brief aan de leden uit wat er daarna gebeurde. "Na het opzeggen van het vertrouwen in Wilfried hebben we hard gezocht naar een opvolger en hebben die gevonden in Michiel van de Kasteelen, onze huidige fractievoorzitter. In een bijzondere raadsvergadering op 27 augustus zou hij worden benoemd. Het was bij DSSW-SW en Gemeentebelangen al enkele weken bekend dat Michiel wethouder zou worden."

Bollendossier gijzelt coalitie
De spanningen zijn in juli al zo hoog opgelopen dat de fractievoorzitters van de twee partners niet meer willen praten met Progressief Westerveld, zo zegt Verhoef. Er komt een gesprek tussen de drie partijvoorzitters. Maar volgens Verhoef hadden de twee anderen al met elkaar gesproken, in ieder geval over het feit dat het bollendossier de coalitie gijzelde.

Verhoef zegt de twee partners tegemoet te zijn gekomen in dit dossier. "We zouden verwachten dat de gesprekken tussen de fractievoorzitters opnieuw op gang konden komen. Het tegendeel was waar." De raadsvergadering van 27 augustus wordt geschrapt en een nieuwe datum om Michiel van de Kasteelen te benoemen als wethouder wordt niet vastgesteld. Overigens zeggen DSSW-SW en Gemeentebelangen dat Van de Kasteelen nooit officieel is voorgedragen als wethouderskandidaat.

Alternatieve kandidaat wethouder
En dat is volgens Verhoef nog een signaal dat van een lijmpoging geen sprake is. De partij heeft ook naar alternatieve kandidaten gezocht. Eén daarvan is partijlid Jan Langenkamp uit Dwingeloo. Langenkamp was jarenlang fractievoorzitter van Progressief Westerveld, maar moest vanwege gezondheidsredenen stoppen. "We wilden de coalitie redden en het onderlinge vertrouwen herstellen door een voor iedereen acceptabele wethouder voor te dragen. Maar tot een echte keuze van kandidaten is het nooit gekomen, omdat DSSW-SW en Gemeentebelangen steeds verder gingen in het opzeggen van het vertrouwen in PW."

Verhoef heeft voor zichzelf een analyse gemaakt van de crisis. De tegenstelling tussen de partijen over de invoering van spuitvrije zones bij bollenvelden is het grootste probleem. DSSW-SW en Progressief Westerveld hebben er volgens Verhoef alles aan gedaan om geen besluit te hoeven nemen over deze kwestie.

'Autochtonen' willen geen ruzie als ze bij elkaar in de klas of op voetbal hebben gezeten
Hans Verhoef, voorzitter Progressief Westerveld

"Ook is een belangrijke reden voor de spanningen de cultuurverschillen tussen de partijen. De fractie van Progressief Westerveld ging er te veel van uit dat loyaliteit verloopt via politieke opvattingen. Maar in de praktijk is de loyaliteit tussen 'autochtonen'  onderling veel groter dan tussen mensen met een soortgelijke politieke opvatting. Dat is ook niet gek. Het is immers ook belangrijk om geen ruzie te krijgen met mensen waarmee je op school of op voetbal hebt gezeten."

En er is meer volgens Verhoef. Hij haalt in zijn brief hard uit naar de twee voormalige partners die volgens hem niet kundig zijn. "In de fractie van Progressief Westerveld zit veel ervaring en veel kennis. Natuurlijk is het niet leuk om steeds te moeten samenwerken met mensen die beter op de hoogte zijn." 

Inmiddels is wel duidelijk dat Progressief Westerveld niet terugkeert in een 'nieuw' college. Ze zullen in de oppositie voor hun zaak moeten vechten. "Wellicht leidt dit ertoe dat er een vrijwillige spuitvrije zone van tien meter komt, zodat de nieuwe coalitie kan zeggen dat ze meer hebben bereikt zonder Progressief Westerveld."
Deel dit artikel: