Op Tjak: AutoMaatje haalt minder mobiele mensen in Assen uit hun isolement

in Assen zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid.  Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. ANWB AutoMaatje  biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Vrijwilligers vervoeren met hun eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten.
Meer over dit onderwerp:
optjak
Deel dit artikel: