Meer rioolheffing voor Hoogeveners omdat rioolstelsel gerenoveerd wordt

Riolering
De riolering in Hoogeveen gaat flink op de schop © Pixabay
Hoogeveen gaat de komende zes jaar bijna 25 miljoen euro investeren om het rioolstelsel op te knappen. Een gedeelte van het netwerk kan door slijtage niet meer mee. Bijna de helft van het bedrag gaat naar de aanleg van een nieuwe persleiding op bedrijventerrein Riegmeer. Om alles te kunnen betalen moet de rioolheffing wel omhoog.
Dat is te lezen in het Riolering en Water Programma 2023-2028. De verwachting is dat inwoners volgend jaar gemiddeld gezien 154 euro aan heffing moeten gaan betalen. Nu is dat nog zo'n 150 euro. Stapsgewijs zal het bedrag daarna verder stijgen, tot 178 euro in 2028. Het voorstel moet nog wel langs de gemeenteraad voor goedkeuring.

Riool op leeftijd

Met het geld gaat de gemeente delen van het riool vervangen. Leidingen die te oud zijn of schade hebben opgelopen worden vernieuwd, waarbij renovatie de voorkeur lijkt te krijgen. Zo zijn er buizen die van binnenuit worden voorzien van een duurzame vloeistofdichte bekleding.
Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat rioolonderhoud in het centrum en de wijken Venesluis, Wolfsbos en Krakeel het meest urgent is. In Hoogeveen is er 460 kilometer aan riolering. In het algemeen kan zo'n netwerk zestig tot zeventig jaar mee. De gemeente is vlak na de Tweede Wereldoorlog begonnen met de aanleg van het stelsel. Het riool is daarom op leeftijd. Door de jaren heen is het een en ander wel vervangen, maar nog steeds is twintig procent van de leidingen ouder dan zestig jaar.

Forse opgave

De gemiddelde leeftijd van het stelsel is veertig jaar oud. Hoogeveen noemt de renovatie een forse opgave voor de komende jaren, want het vraagt veel mankracht vanuit de organisatie. Aan de andere kant denkt de gemeente denkt dat er nu wel een kans ligt om iets te doen met klimaatverandering. Er zijn steeds meer extreme regenbuien en met een vernieuwd riool hoopt Hoogeveen daarop te anticiperen.
Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog onduidelijk. Hemelwater wordt op dit moment veelal ingezameld samen met afvalwater en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. De bedoeling is om dit meer te scheiden in de toekomst. Zo zijn er plannen om het hemelwater te lozen op de plek waar het ook valt, voor zover de situatie dit toelaat.

Griekse zuivelfabrikant

De persleiding op bedrijventerrein Riegmeer gaat zo'n twaalf miljoen euro kosten. Zuivelfabrikant Fage wil op de locatie een fabriek bouwen. Het afvalwater moet straks een weg vinden naar het riool, alleen is de locatie nog niet voorzien van de juiste infrastructuur om dat te bewerkstelligen. Daarom komt er een nieuw rioleringsstelsel in het hele gebied. De leiding van acht kilometer lang wordt straks aangesloten op de rioolwaterzuivering in Echten.
Hoogeveen neemt de kosten op zich. Een deel van het bedrag denkt de gemeente te kunnen dekken met de rioolheffing die Fage moet gaan betalen. Het totaalbedrag voor de aanleg ligt in werkelijkheid nog hoger, maar Fage, de provincie Drenthe en Waterschap Drents Overijsselse Delta betalen mee. Andere bedrijven op het terrein kunnen straks ook gebruikmaken van het netwerk.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl