Fractie Progressief Westerveld 'schaamt zich' voor brief eigen voorzitter over crisis in coalitie Westerveld

De fractie van Progressief Westerveld biedt haar excuses aan voor de inhoud van een brief van hun voorzitter, Hans Verhoef, over de crisis in de coalitie in de Westerveld.
Dat doen ze in een brief gericht aan de gemeenteraad van Westerveld. De actie van Verhoef heeft binnen de partij nogal wat stof doen opwaaien. Dit had hij zo nooit moeten doen. 


Verhoef schreef een brief over hoe de crisis in de coalitie in de gemeente Westerveld is ontstaan. Die crisis is volgens de voorzitter vooral te danken aan de opstelling van coalitiepartners DSSW-SW en Gemeentebelangen. 

Die coalitie van Progressief Westerveld met DSSW-SW en Gemeentebelangen ligt helemaal uit elkaar vanwege onenigheid en het ontbreken van vertrouwen na het vertrek van de eigen wethouder Wilfried de Jong. Vooral het bollendossier en de invoering van een spuitvrije zone rondom bollenvelden zorgt intern voor discussie.

Geen ruzie maken met autochtonen
Hans Verhoef schrijft aan de leden over het verschil in kennis tussen zijn eigen Progressief Westerveld en coalitiepartners DSSW-SW en Gemeentebelangen. Bovendien zouden 'autochtonen' over onder andere het bollendossier "geen ruzie willen met mensen die bij je in de klas hebben gezeten of op voetbal."

Fractievoorzitter Hans de la Mar van Progressief Westerveld: "De fractie schaamt zich voor de suggestie dat fractieleden van Progressief Westerveld beter op de hoogte zouden zijn van zaken en meer kennis en ervaring zouden hebben dan andere raadsleden. Feit is dat de fractie van Progressief Westerveld bestaat uit vier mensen die in 2018 voor het eerst zitting hebben genomen in de raad van Westerveld. Daarbij past enige bescheidenheid."

We schamen ons
De la Mar vervolgt: "De brief is een persoonlijk relaas van de voorzitter en klopt niet altijd met de werkelijke gang van zaken. Bovendien brengt de brief onnodig schade toe aan personen. De fractie neemt daarom afstand van de brief."

En dan is er nog de kwestie rondom de uitspraak over autochtonen die geen besluit willen nemen. "In de brief wordt een tegenstelling opgeroepen tussen de ‘oorspronkelijke’ bewoners en ‘nieuwkomers’. Dat zou een verklaring zijn voor spanningen tussen partijen. De fractie kan zich niet vinden in die redenering."

Een informateur is op dit moment aan het kijken welke oplossing er is voor deze crisis. De informateur, Michiel Herweijer, praat ook met de fractie van Progressief Westerveld. "We hebben de informateur uitgebreid van onze kijk op de gebeurtenissen op de hoogte gesteld en wachten nu zijn rapport af.

Fractievoorzitter De la Mar gaat in zijn brief richting de rest van de gemeenteraad diep door het stof. "Niemand is gediend bij opgeklopte tegenstellingen. Als door de brief de indruk gewekt is dat wij ons boven wie dan ook verheven voelen, dan bieden wij daar onze welgemeende excuses voor aan."
Deel dit artikel: