​Drentse boeren boos over D66-plan om veestapel te halveren

De telefoon van LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins uit Dwingeloo staat roodgloeiend omdat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot oppert de veestapel te halveren. Zo wil hij de uitstoot van stikstof inperken.
Boeren voelen zich geschoffeerd en ze zijn boos, zegt Bruins. "Dit polariseert alleen maar en draagt niet bij aan de oplossing."

Eind mei oordeelde de Raad van State dat Nederland niet genoeg doet om stikstof aan te pakken in Natura 2000-gebieden. De biodiversiteit in die gebieden staat onder druk. Doordat plantensoorten verdwijnen, neemt ook het aantal vogels en insecten af.

Te simpel
Bruins vindt dat De Groot met zijn oplossing veel te simpel denkt. "De materie is complex en hij versimpelt het zo dat het niet bijdraagt aan de discussie", zegt de LTO Noord-voorzitter. "Er zijn heel veel verschillende dingen die invloed hebben op die Natura 2000-gebieden. Daar hoort ook de landbouw bij, maar ook industrie en het verkeer. Soms heeft de landbouw zelfs helemaal geen invloed op een specifiek gebied."

Kulverhaal
Ook de uitspraak van De Groot over de geringe economische impact van de landbouw in Nederland, stoort Bruins. Volgens het Kamerlid is de landbouw verantwoordelijk voor 70 procent van de uitstoot terwijl de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze economie maar 1 procent zou zijn. "Het is een kulverhaal. Die impact is enorm groot. Hij gaat volledig voorbij aan bedrijven die ook baat hebben bij de landbouw en veehouderij, zoals leveranciers bijvoorbeeld", reageert Bruins.

De Groot vindt dat boeren moeten worden gemotiveerd om over te stappen op kringlooplandbouw. Dat is een vorm van duurzame landbouw waarbij geen materialen verloren gaan. En met die vorm van landbouw zijn de boeren al druk bezig, volgens Bruins. "Daar zijn we al heel hard mee bezig, alleen lopen we soms tegen wet- of regelgeving aan waardoor we kleine stappen kunnen zetten", zegt hij. En ook daarom schiet het voorstel van De Groot de boeren in het verkeerde keelgat. "Hij komt dan tussendoor met zo'n opmerking waardoor boeren zich afvragen waarvoor ze het nou eigenlijk doen."

Carola Schouten
Inmiddels heeft ook landbouwminister Carola Schouten gereageerd op het voorstel van haar D66-collega. Net als Bruins vindt zij het plan 'makkelijk'. "Ik vind het niet chic als je als boer of boerin in de krant leest dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen", zegt ze.
Deel dit artikel: