Attero vreest voor importheffing afval: Slecht voor milieu en ons bedrijf

Het kabinet is van plan om een importheffing in te voeren op afval met als doel de uitstoot van CO2 te beperken. Naar verwachting wordt de maatregel op Prinsjesdag gepresenteerd. Afvalverwerker Attero in Wijster vreest de gevolgen.
Uit meerdere onderzoeken in opdracht van de Vereniging voor Afvalbedrijven blijkt dat de belastingmaatregel een averechts milieueffect heeft. 

Kwart afval geïmporteerd
"Momenteel komt een kwart van het afval dat dient als brandstof voor afvalverwerker Attero in Wijster uit het buitenland. Als we het afval niet importeren, wordt het gestort, bijvoorbeeld in Engeland of Ierland. En als je afval stort, komt er methaan vrij, een zeer agressief broeikasgas. Gevolg is dat er meer CO2-uitstoot is dan nu", zegt Robert Corijn, woordvoerder van Attero.

De uitstoot van CO2 door het vervoer van het afval valt volgens de onderzoeken in het niets bij de uitstoot die vrijkomt als afval wordt gestort.

Te weinig brandstof
Als er geen aanvoer van buiten meer is, heeft Attero een probleem. "Onze centrale draait altijd. We kunnen niet zeggen dat we op maandag en dinsdag dichtgaan. Als er opeens een kwart minder afval in Nederland is, zal het moeilijker worden om aan brandstof te komen", aldus Corijn.

Minder groen gas
De maatregel heeft gevolgen voor Attero als bedrijf. "Het is slecht voor onze financiële positie. We zullen minder geld hebben om te investeren in nieuwe initiatieven zoals recycling en hernieuwbare energie. We zullen bijvoorbeeld minder groen gas kunnen leveren aan huishoudens in de omgeving van Attero. Dus het is aan alle kanten slecht. Zowel voor het milieu als voor ons als bedrijf", licht Corijn toe.

De Tweede Kamer wil nog voor 1 oktober uitleg van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het nut en de noodzaak van de belastingmaatregel.
Deel dit artikel: