Beladen stoelendans bij Gemeentebelangen Hoogeveen

Een bijzondere dag voor de gemeenteraad van Hoogeveen en dan met name voor Gemeentebelangen. Oud-wethouder Jan Steenbergen keert terug in de gemeenteraad en fractievoorzitter Jacob van der Heide wordt wethouder.
Binnen Gemeentebelangen zijn de benoemingen onderwerp van hevige discussie. De partij is het wel eens met de benoeming van Van der Heide, maar hij krijgt geen eenvoudig dossier. De terugkeer van Steenbergen in de raad doet meer stof opwaaien, zowel binnen als buiten de partij.


'Onverstandig'
“Onverstandig en op zijn minst onhandig”, zegt hoogleraar bestuurskunde Herman Bröring over de benoeming van Steenbergen als raadslid. Bröring: “Gemeentebelangen rakelt een zeker verleden hier mee op in plaats van het af te sluiten."

Bröring wijst er op dat Steenbergen als raadslid kennis heeft van wat in het college is besproken over allerlei onderwerpen. "Daarmee maak je het voor de fractie moeilijk zich nog een eigen oordeel over collegebesluiten te laten vormen. En daarnaast komt Steenbergen straks voor besluiten te staan die hij zelf als wethouder heeft voorbereid. Hij brengt zichzelf daarmee ook in een lastig parket.”

Buitenspel gezet
Steenbergen werd door zijn eigen partij in juni buitenspel gezet, toen in de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen hem dreigde. Reden daarvan was het toenemend aantal conflicten waarin hij als wethouder verzeilde. Een conflict met alle Hoogeveense schooldirecteuren over de bouw van nieuwe scholen bijvoorbeeld. Een conflict met de eigenaar van restaurant De Koffiepot over de plaatsing van een viskraam naast zijn terras lijkt de druppel te zijn geweest.


Partijbestuur en fractie lieten Steenbergen vallen, hoewel zij intern verdeeld waren over zijn wethouderschap. Maar de crisis verdiepte zich toen partij-prominent Be Okken om die reden aftrad als voorzitter van het partijbestuur. De partij besloot uiteindelijk Steenbergen alsnog te bewegen af te treden.

Stoelendans
De benoemingen kun je zien als een stoelendans binnen Gemeentebelangen. Het roept de vraag op of Van der Heide als fractievoorzitter voor of tegen Steenbergen stemde. Want als hij tegen stemde dan maakte hij daarbij ook zijn eigen aanstelling als wethouder mogelijk. Van der Heide was al langer in de running als eerst aangewezen wethouderskandidaat.

D66 en VVD snappen de herbenoeming van Steenbergen als raadslid niet en beide oppositiepartijen zetten er deze week openlijk hun vraagtekens bij. D66-fractievoorzitter Peter Scheffers: “Dit is aan de inwoners ook niet uit te leggen en komt het vertrouwen in de politiek niet ten goede.”

Gelederen sluiten
Be Okken heeft vorige week ook zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de partij Steenbergen als fractielid binnen de gelederen houdt. Ook in de achterban van Gemeentebelangen zou het rommelen. Maar de fractie probeert de gelederen gesloten te houden.

Overigens bevat de gemeentewet niets wat een directe benoeming in de weg staat. “Maar je moet het gewoon niet doen”, is bestuurskundige Bröring van mening. “Een afgetreden wethouder doet er verstandig aan te wachten tot na nieuwe gemeenteraadsverkiezingen voordat hij weer in de raad plaats neemt.”


Vanavond om half acht wordt de stoelendans definitief beslecht met de benoemingen van eerst van der Heide en direct daarop van Steenbergen. Wat meestal een vrolijk officieel moment met familie en genodigden is, lijken verschillende partijen deze keer aan te grijpen om hun kritiek over de gang van zaken in politiek Hoogeveen naar voren te brengen. En dat maakt de verhoudingen er nog minder op.