PvdA en SP willen voorrang op net voor kleinschalige energieplannen

PvdA en SP in de Tweede Kamer willen dat minister Eric Wiebes kleinschalige initiatieven voor duurzame energieopwekking voorrang geeft bij een aansluiting op het elektriciteitsnet. Het net is overvol en in Drenthe staan veel plannen van sportclubs, buurthuizen en boeren 'on hold', omdat er te weinig ruimte is.
Door de toename aan energieproductie door onder meer zonnepanelen en wind is de capaciteit bij de netbeheerders te klein. Vanuit Drenthe werd al eerder aan Wiebes de suggestie gedaan om kleinschalige initiatieven voorrang te geven boven grote commerciële partijen. Ook zou Wiebes de netbeheerders kunnen opdragen hun reservecapaciteit in te zetten. Met beide suggesties wilde de minister toen niet aan de slag.

Kamervragen en motie
Onlangs werd bekend dat twee grote commerciële initiatieven wel gebruik mogen maken van de reservecapaciteit om hun stroom kwijt te kunnen. Dat leverde de minister opnieuw Kamervragen op van de PvdA. Die partij spant zich al langer in om kleinschalige duurzame energie-initiatieven toegang te laten krijgen tot net net.

PvdA en SP hebben nu een motie waarin de regering wordt opgeroepen om op grond van het algemene publieke belang kleinschalige initiatieven voorrang te geven op aansluiting op het elektriciteitsnet. Volgens partijen kunnen dat kleinschalige, duurzame energieprojecten van verenigingen, scholen, boeren en bedrijven ‘vrijwel geen kans maken in gebieden waar grote ontwikkelaars een enorm beslag op de schaarse netcapaciteit leggen’.

Schadelijk
Ook vinden PvdA en SP dat geen toegang ‘schadelijk is voor de kleinschalige regionale economie, voor het draagvlak voor energietransitie en tegengesteld aan wens van de Kamer om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen in plaats van op agrarische grond'.

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer de motie ontraden, er moet nog over gestemd worden.
Deel dit artikel: