Uitspraak euthanasie belangrijk gespreksonderwerp onder Drentse SCEN-artsen

Geen moord. Dat is de uitspraak van de rechter in een zaak waarbij een specialist ouderengeneeskunde euthanasie verleende bij een diep demente vrouw. Het Openbaar Ministerie bestempelde dat eerder als moord, omdat niet aan alle zorgvuldigheidseisen die in de wet staan zou zijn voldaan.
Daarnaast had de arts niet de 'actuele stervenswens' bij de demente vrouw geverifieerd. De rechter oordeelde vanmiddag dat de specialist ouderengeneeskunde zorgvuldig heeft gehandeld. 
 
De unieke rechtszaak heeft veel stof doen opwaaien. Onder huisartsen en SCEN-artsen in Drenthe wordt erover gesproken. SCEN-artsen, de afkorting staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland, adviseren de huisartsen wanneer zij een euthanasieverzoek van een patiënt krijgen. Een SCEN-arts bekijkt samen met de behandeld arts of aan alle zorgvuldigheidseisen, zoals die in de euthanasiewet staan omschreven, wordt voldaan. 
 
Praat vroegtijdig met patiënt 
Wiebe Bosma is huisarts in Meppel en voorzitter van de vereniging SCEN Drenthe. "Het onderwerp wordt in onze appgroep wel besproken. We merken dat beginnende artsen huiverig worden om euthanasie te verlenen. Als huisarts moet je in dit soort gevallen juist proactief zijn: bespreek alle opties met de patiënt. Dan weet je wat er speelt."  

Daarnaast is hij opgelucht met de uitspraak. "Ik krijg een brok in mijn keel als ik me bedenk hoe het voelt als je in de schoenen van mijn collega (de specialist ouderengeneeskunde red.) staat. Ook is het prettig om te weten dat in deze zaak de consultaties van de SCEN-artsen worden onderschreven als juist." 
 
NVVE plat gebeld 
Agnes Wolbert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) kreeg afgelopen tijd veel boze en verontwaardigde mensen aan de telefoon. Wolbert woonde jarenlang in Annen en was vanmiddag bij de uitspraak aanwezig. 
 
"Het is voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewetgeving in 2002 dat een arts zich voor de rechter moet verantwoorden. Een unicum dat volstrekt misplaatst is, want deze zaak had nooit bij de strafrechter terecht mogen komen", zegt Wolbert. 

Toch kan ze een positief gevolg noemen. "We horen van onze leden dat de huisarts met wie ze hun wilsverklaring of euthanasieverzoek bespreken, hen vaker wijst op het bijvoegen van een dementieverklaring." De waarde van de wilsverklaring is heel groot, aldus Wolbert. "Let er wel op dat je bij beginnende dementie de wilsverklaring blijft actualiseren, omdat de wilsbekwaamheid in dit soort gevallen zo belangrijk en precair is."