Commissie MER: 'Onzeker of buffer waterpeil Bargerveen verhoogt'

Schetsontwerp Buffer Zuid
Schetsontwerp van (een deel van) de zuidelijke buffer bij het Bargerveen © Prolander
Helpt de enorme waterbuffer voldoende om het waterpeil in natuurgebied Bargerveen op niveau te houden? De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) twijfelt daar nog aan. Vooral bij periodes met langdurige droogtes is het de vraag of het gebied voldoende vochtig kan worden gehouden. De gemeente Emmen, een van de betrokken partijen, heeft aangegeven opnieuw naar de tekentafel te gaan.
Bij het Bargerveen, een ruim 2.100 hectare groot hoogveenreservaat in Zuidoost-Drenthe, zijn in de afgelopen jaren diverse waterbuffers aangelegd. Die reservoirs zijn bedoeld om uitdroging en inklinking van het hoogveen te voorkomen.
Sterker nog, de buffers moeten zorgen voor een hoger waterpeil, dat de aangroei van het veen stimuleert. De grootste ingreep, de aanleg van een buffer van 220 hectare langs de zuidrand, moet nog worden uitgevoerd.

Dommerskanaal

Voor een goede werking van de buffer is aanvoer van water nodig. Dat gebeurt via het Dommerskanaal. Jaarlijks gaat het om 250 kuub water in de winter en 60 kuub in de zomer. In de berekeningen die zijn aangeleverd over de benodigde hoeveelheden, is er volgens de commissie MER te weinig rekening gehouden met de droge zomers waar Nederland sinds 2017 mee te maken heeft.
Met dat in het achterhoofd is het namelijk de vraag of die hoeveelheden beschikbaar zijn vanuit het regionale watersysteem. Zolang dat niet duidelijk is, blijft het als gevolg ook de vraag of de bufferzone naar behoren gaat werken. De gemeente buigt zich er daarom opnieuw over.

Recreatief

Het is de bedoeling dat de bedoelde bufferzone ook deels een recreatieve invulling krijgt. In de zuidwesthoek, langs de Kerkenweg bij Nieuw-Schoonebeek, wordt anderhalf hectare beschikbaar gesteld voor dergelijke initiatieven. Onder meer horeca is een mogelijkheid. Aan de oostkant van de buffer wordt de mogelijkheid geboden om zogeheten eco-lodges aan te leggen. Naast wandel- fietspaden, speelplekken, is het ook de bedoeling dat ook kano's er te water kunnen worden gelaten.

Twee zienswijzen

Inmiddels loopt er ook een bestemmingsplanwijziging, aangezien de buffer op (deels) voormalige landbouwgrond komt. Navraag bij de gemeente leert dat er inmiddels twee zienswijzen zijn binnengekomen. "Deze gaan over stikstofuitstoot door de recreatieve voorzieningen en de effecten van dit plan op het waterpeil in Duitsland", aldus een woordvoerder. "Dit gaan we nader uitzoeken en wordt in het nieuwe jaar voorgelegd aan het college en de gemeenteraad."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl