Slecht toezicht op kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland

Uit een rapport naar misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland blijkt dat het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) slecht functioneert.
Het onderzoek was ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ongelijke beoordeling
Volgens het ministerie blijkt uit het rapport dat het de NVWA onvoldoende lukt om kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland op gelijke wijze te beoordelen op hun slacht- en transportwaardigheid.

Ook bij het eventuele handhaven van regels schiet de NVWA te kort en is geconcludeerd dat de NVWA meldingen over misstanden in de sector niet goed oppakt.

'Bevindingen zijn ernstig'
Volgens minister Schouten noemt de bevindingen in het rapport ernstig. "Dit rapport maakt in heldere bewoordingen duidelijk waar het aan schort. Het toezicht op alle schakels van de productieketen van dieren en het toezicht op de export van deze dieren moet en kan beter.” 

Maatregelen
Ze gaat in gesprek met het management van de NVWA over hoe die organisatie gaat aansturen op 'consequente handhaving' en een werkomgeving waar ruimte is voor onderling aanspreken. Daarnaast heeft zij met de NVWA afgesproken dat de organisatie extra maatregelen doorvoert om de keuring en handhaving bij de kleine- en middelgrote slachthuizen te verbeteren.

Ook moet er volgens Schouten bij delen van de veehouders een gedragsverandering komen. Zo noemt ze het onacceptabel dat boeren en handelaren zwakke dieren voorzien van paracetamol om ze vervolgens op  transport te zetten voor economisch gewin. Ze wil cameratoezicht invoeren op de kleine- en middelgrote slachthuizen om de toezichthoudende dierenartsen te ondersteunen bij hun werk.