Klijndijk pleit voor lagere snelheid op Melkweg: ‘Kies voor de omwonenden’

Het is de wens van veel inwoners van Klijndijk: maak van de Melkweg in het dorp een 30 kilometer zone. De politiek lijkt niet zo enthousiast om de snelheid aan te passen.
De gemeenteraad van Borger-Odoorn debatteerde vanavond over het nieuwe verkeers- en vervoersplan. Bijna alle partijen willen de huidige situatie handhaven.

'Alternatieve route is er niet'
In totaal zijn er 900 reacties gekomen op het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP). Daarvan komen er 300 uit Klijndijk. Het dorp wil dat de snelheid lager wordt, naar 30 in de bebouwde kom en 60 daarbuiten. De gemeente wil vasthouden aan 50 en 80.

“Wij beschouwen de Melkweg als een gebiedsontsluitingswieg. Dat is nou één keer de functie, er is geen alternatieve route”, aldus wethouder Nynke Houwing (VVD).

Tekst gaat verder onder het kader.
Gebiedsontsluitingsweg
Rijkswaterstaat deelt de Nederlandse wegen op in drie verschillende categorieën. Snelwegen en provinciale wegen waar je harder dan 100 kilometer per uur mag, zijn stroomwegen. Het tweede type. een gebiedsontsluitingsweg, verbindt andere gebieden met die stroomwegen. In het geval van Klijndijk verbindt de Melkweg de N366 met de N34.

De opbouw van een gebiedsontsluitingsweg is gericht op de doorstroming van het verkeer. Een verschil met stroomwegen is dat er kruisingen aanwezig kunnen zijn op een gebiedsontsluitingsweg. De derde categorie, de erfstoegangsweg, ligt meestal in een bebouwde kom. Er geldt op een erfstoegangsweg een lage maximumsnelheid.

'Kies voor de mensen'
Cor Hogenkamp van de werkgroep verkeer Klijndijk vroeg de raad om te kiezen voor de aanwonende mensen en niet voor het doorgaande verkeer. Klijndijk is voor veel automobilisten een logische keus in het Drentse oost-west-verkeer. De gemeente onderzoekt nog of er een nieuwe verbinding moet komen tussen de N34 en de N366.

Het instellen van een 30 kilometer zone in Klijndijk betekent volgens Gemeentebelangen dat je dat dan ook in een langgerekt dorp als Valthermond zou moeten doen. “Dat wordt dan wel een heel lang stuk om 30 te rijden. En bovendien zou je dan heel veel gelijkwaardige kruisingen krijgen, waarbij rechts voorrang heeft”, aldus fractievoorzitter Harm Greven.

Valtherblokken
Ook vanuit de Valtherblokken is er kritiek op de verkeersplannen. “Wij hebben als bewoners in toenemende mate last van sluipverkeer”, stelde Richard Westerhof namens de buurt. “Wij vinden dat verkeer hier moet worden ontmoedigd en dat de snelheid drastisch omlaag moet."