Nieuwbouw Drenthe in stikstofgreep: oplossing in zicht

Het lijkt erop dat de vergunningverlening voor projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten vanaf maandag weer op gang komt. Dat maakte minister Schouten van Landbouw vanmiddag bekend. Er komt een nieuwe rekenmethode. Activiteiten en kleine projecten die de natuur niet schaden krijgen weer groen licht.
Direct op haar uitspraken kwam de provincie Drenthe met een lijst waarop de sectoren staan die nog wel in de stikstof-greep gehouden worden.

Woningbouw op slot
Veruit het grootste aantal projecten zit in de nieuwbouw van woningen en de uitbreiding van bedrijventerreinen: 519 in totaal. 

Goede tweede is de infrastructuur in Drenthe. Daar gaat het om 144 projecten. Het aanleggen van transportleidingen en de gasboringen vallen daaronder, evenals weg- en vaarwegen.

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling zijn ook de in de lijst opgenomen. Denk daarbij aan windmolens. Daarvan zijn er 74 projecten in de lijst opgenomen. De bouw van windmolenpark Drentse Monden Oostermoer gaat wel door.

Recreatie, evenementen en toerisme worden ook genoemd in de lijst. Opgeteld zijn dat er 59.

Landbouwsector minst aantal projecten
De veelbesproken landbouw-sector staat in de publicatie onderaan. Een aantal van 55. In dat getal zitten ook tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen. 

D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot opperde afgelopen maandag de veestapel te halveren om het stikstofprobleem op te lossen. Dirk Bruins van LTO-Noord was daar niet over te spreken. "Boeren voelen zich geschoffeerd en ze zijn boos", zegt Bruins. "Dit polariseert alleen maar en draagt niet bij aan de oplossing."

Landbouwminister Carola Schouten reageerde ook kritisch op het voorstel van het D66-kamerlid. Net als Bruins vindt zij het plan 'makkelijk'. "Ik vind het niet chic als je als boer of boerin in de krant leest dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen", zegt ze.

Groningen Airport Eelde
Uit een eerder gepubliceerde lijst van Rijksprojecten wordt naast de gevangenissen in Veenhuizen, het munitiedepot daar, de Johannes Post Kazerne in Havelte ook het luchthavenbesluit van Groningen Airport Eelde genoemd. Een luchthavenbesluit legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden. Ook is het besluit nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Het totaal komt uit op meer dan 850 projecten.