Onderzoek: Noordenveld hield onvoldoende toezicht bij rioleringswerkzaamheden

Hoe konden zoveel woningen verzakken door rioleringswerkzaamheden? Dat onderzocht KplusV voor de gemeente Noordenveld. Belangrijkste uitkomst is dat de gemeente onvoldoende toezicht hield op de werkzaamheden.
De gemeente had te weinig tijd en aandacht om van tevoren goed de risico's in te schatten en hield niet genoeg toezicht. Dat staat in het onderzoeksrapport. De gemeente had te veel vertrouwen in zichzelf en in het handelen van de aannemer en hield te weinig rekening met externe adviezen over mogelijke risico's.

Verzakte huizen
Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van de twee onbewoonbaar verklaarde woningen in de Oudgenoegstraat in Roden. Vorig jaar rond deze tijd moesten twee families hun woning verlaten en raakten nog eens vijf andere huizen beschadigd door verzakking. Ondertussen is dat aantal opgelopen tot 57 woningen in de wijk. Uit onderzoek van CRUX blijkt dat de rioolwerkzaamheden in de straat de boosdoener zijn.

Uit het onderzoek van KplusV blijkt dat de adviezen om meetbouten te plaatsen en de grondwaterstand te monitoren nauwelijks zijn opgevolgd. Voorafgaand aan de werkzaamheden is in z'n geheel niet naar het grondwaterpeil gekeken. De resultaten van latere metingen zijn niet vastgelegd. Bovendien is tijdens de werkzaamheden afgeweken van de afspraken en zijn ook die afspraken niet vastgelegd.

'Uniek kwetsbare grond in Noordenveld'
Ondertussen zijn alle wethouders van de gemeente ingeschakeld om zo goed mogelijk met deze problematiek om te gaan. Uit onderzoek van CRUX blijkt namelijk dat heel Noordenveld een uitzonderlijk zettingsgevoelige grond heeft. Ofwel: in de gehele gemeente - en vooral in Roden - is de grond zo kwetsbaar dat er sneller kans is op verzakking dan in andere gemeenten.

Om meer verzakkingen in de toekomst te voorkomen, stelt de gemeente een speciaal bouwprotocol in. Dat houdt in dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de bodemgesteldheid bij het aanvragen van een bouwvergunning. Voor eigen projecten doet de gemeente dit nu al. Zo is er meer aandacht voor verzakkingsgevaar bij de werkzaamheden aan de fietstunnel bij Peizerwold, waar nu gewerkt wordt.

Peilbuizennetwerk
Ook inwoners van de gemeente krijgen vanaf januari meer te maken met dit bouwprotocol. Zo kan het zijn dat een particulier in de toekomst een zogeheten peilbuismeter moet plaatsen bij bijzondere grondwerkzaamheden in de tuin. Sowieso is de gemeente bezig een heel netwerk aan te leggen van peilbuizen om het grondwaterpeil overal beter in de gaten te houden. Dit was een van de zaken die niet op orde was toen de huizen in Roden verzakten vorige zomer.

Binnen de eigen organisatie neemt de gemeente Noordenveld ook maatregelen. Zo was het eerst nog mogelijk dat ambtenaren het werk van een project konden voorbereiden en er vervolgens toezicht op konden houden. De medewerkers mogen nu niet meer hun eigen vlees keuren.

Anderhalf miljoen euro
Eerder werd al bekend dat de gemeente 1,5 miljoen euro opzij legt om de verzakkingsschade in de Roder wijk Middenveld te vergoeden. Hier vallen ook de twee onbewoonbaar verklaarde woningen in de Oudgenoegstraat onder. Deze huizen kocht de gemeente inmiddels aan, zodat de families een nieuwe woning konden kopen.

De gebeurtenissen in Roden nog eens op een rijtje


Meer over dit onderwerp:
gemeente Noordenveld Roden middenveld verzakking
Deel dit artikel: