Forse kritiek op afvalwateronderzoek NAM

Henk Vredeveld Dorpsbelangen Schoonebeek
Voor Henk Vredeveld van Dorpsbelang Schoonebeek staat nog lang niet vast dat afvalwater injecteren de beste oplossing is © Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe
Grote kritiek van verschillende kanten op de afvalwaterplannen uit de oliewinning van de NAM in Schoonebeek. Het RIVM en het Staatstoezicht op de Mijnen vinden dat het onderzoek naar alternatieven voor het afvalwater niet compleet is en er dus geen goede keuze gemaakt kan worden.
Ook is er kritiek van een oud-Shell ingenieur. Die bedacht een systeem waarbij het afvalwater steeds wordt hergebruikt. Maar de NAM wil gewoon de oude methode blijven gebruiken en net als in Twente het afvalwater diep weg stoppen in een leeg gasveld en "verkoopt dat als circulair."

Milieu en veiligheid onvoldoende onderzocht

De NAM moet iedere zes jaar onderzoeken of het dumpen van dat afvalwater nog steeds de beste oplossing is. Op dat onderzoek hebben het RIVM en het Staatstoezicht op de Mijnen nu flinke kritiek. Milieu en veiligheid van alle alternatieven zijn onvoldoende onderzocht. Op dit moment kunnen de alternatieven niet goed vergeleken worden en is het niet te wegen of het alternatief beter is dan de oude methode: het afvalwater in een leeg gasveld stoppen.
Kritiek afvalwateronderzoek NAM

Alternatieven

De onderzochte alternatieven zijn: al het afvalwater volledig zuiveren zodat je het in het oppervlaktewater zoals een kanaal kunt lozen. Dan moet je wel een oplossing verzinnen voor de enorme berg zout die je dan over houdt en waar geen toepassingen voor bestaan. Je kunt het water ook deels zuiveren totdat het water schoon, maar nog deels zout is, waardoor je het op zee kunt lozen. Ook dan hou je nog flink wat zout over.
Gert Colenbrander, oud-Shell ingenieur 'nieuwe technieken', bedacht een circulair alternatief: zuivering van het afvalwater in schoon water en een ingedikte zoutwatermassa. Het schone water kan opnieuw gebruikt worden in het proces van de oliewinning en de ingedikte zoutwaterstroom moet ook weer terug in het olieveld waar het vandaan kwam. Dit proces is volgens Colenbrander oneindig.
Alternatief afvalwater NAM
Ook Colenbrander heeft flinke kritiek op het onderzoek dat de NAM liet uitvoeren. Aan het eind van het onderzoek krijgt zijn 'circulaire alternatief' dezelfde milieuscore. En dat kan helemaal niet zegt de oud-Shell ingenieur.
Kritiek op beoordeling alternatief afvalwater NAM

Injecteren is niet circulair en keuze nog niet gemaakt

Colenbrander heeft nog twee kritiekpunten. De NAM presenteert volgens hem haar plan om net als in Twente ook in Drenthe het afvalwater in een leeg gasveld te injecteren als circulair. "En dat is het natuurlijk niet. Het is oude wijn in nieuwe zakken." Ook hekelt Colenbrander de wijze waarop de NAM omgaat met haar eigen voorkeur om het afvalwater te injecteren in het lege Schoonebeker' gasveld. "Voor de NAM is dat de definitieve keuze, maar die staat nog helemaal niet vast en daarmee zet de NAM regiobestuurders en inwoners van Schoonebeek op het verkeerde been."
Injecteren niet circulair en staat nog niet vast

Open brief aan regiobestuurders en inwoners

Uiteindelijk schreef Colenbrander een brief met zijn kritiekpunten aan de gemeentebesturen van Emmen, Coevorden, de provincie en de inwoners van Schoonebeek. Die zitten samen met de NAM, SODM en het ministerie van Economische Zaken aan een zogeheten 'ontzorgtafel', waar overlegd wordt over wat te doen met het afvalwater. De regiobestuurders hadden volgens Colenbrander en Henk Vredeveld van Dorpsbelangen geen behoefte aan een presentatie van Colenbrander over zijn alternatief. Maar die presentatie komt er nu toch na kritiek van de inwoners van Schoonebeek.
Want dat de NAM injectie als de beste keuze ziet, vinden de Schoonebeker' vertegenwoordigers veel te kort door de bocht.
Reactie vanuit Schoonebeek
De NAM wilde niet voor de camera reageren, alleen schriftelijk: "Ons doel is veilige oliewinning. De behandeling van productiewater maakt gebruik van de best beschikbare techniek. Daarbij horen goede afspraken met de lokale omgeving, met aandacht voor overlast bij onderhoud, maar ook voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten van deze activiteiten." Voor de volledige reactie van de NAM lees het kader hieronder.

Reactie van de NAM:

Vandaag heeft SodM advies uitgebracht over de lopende zesjaarlijkse herevaluatie waterinjectie. In het advies beoordeelt de toezichthouder of er realistische alternatieven zijn voor de huidige waterinjectie van productiewater bij de oliewinning in Schoonebeek.
Kern van het SodM advies; de onderbouwing van het onderzoek is op dit moment onvoldoende. De NAM levert de gevraagde ontbrekende technische informatie aan EZK/SodM aan. Dat geldt ook voor de ingebrachte aandachtspunten van Deltares die eerder haar advies over de evaluatie heeft uitgebracht.
De NAM focust zich op het verplaatsen van de waterbehandeling van Twente naar de regio Schoonebeek, waar de oliewinning plaatsvindt. Dit komt in het onderzoek naar alternatieven naar voren.
Ons doel is veilige oliewinning. De behandeling van productiewater maakt gebruik van de best beschikbare techniek, zoals die op basis van de voorgeschreven CE-methodiek wordt vastgesteld. Daarbij horen goede afspraken met de lokale omgeving, met aandacht voor overlast bij onderhoud, maar ook voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten van deze activiteiten.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl