Geen woord over kleine gasvelden: gedeputeerde Stelpstra teleurgesteld

De koning sprak in zijn troonrede voor het vijfde achtereenvolgende jaar over de gaswinning in Groningen, maar er werd met geen woord gerept over kleine gasvelden, zoals in Drenthe.
Dat is tegen het zere been van gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Hier ben ik echt teleurgesteld over", zegt hij in Den Haag. "De kans is er nu om het eens goed te regelen, maar ook vandaag weer geen woord over kleine velden."

De koning zei dat mensen die in een huis wonen dat versterkt moet worden op meer urgentie kunnen rekenen. "Het is terecht dat over Groningen wordt gesproken, maar het was eveneens een mooie gelegenheid om te laten zien dat er oog is voor kleine gasvelden. Ook de mensen daar gun ik een goede schaderegeling."

Druk op de minister
Minister Wiebes besloot onlangs de capaciteit van de gasopslag Langelo te verhogen van 5 naar 6 miljard kubieke meter. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen brengt de opslag van gas in Langelo risico's op aardbevingen met zich mee, maar zijn deze risico's vele malen kleiner dan in Groningen.

Stelpstra verwacht binnen een paar weken een nieuw overleg met de Kamer. "Ik hoop dat er vanuit de Kamer veel druk komt op de minister. Wij zullen er alles aan doen om die druk op te voeren."

Cees Bijl
In de troonrede sprak de koning eveneens over regionale plannen om de leefbaarheid te vergroten op het platteland. De regering benadrukte in de troonrede dat deze plannen tot uitvoering komen. Koning Willem-Alexander spreekt over 'economische kansen benutten'. 

De koning doelde hierbij mogelijk onder andere op de twee Regiodeals die met het Noorden zijn gesloten waarbij miljoenen euro's beschikbaar komen voor werken, wonen en welzijn. Gedeputeerde Cees Bijl is benieuwd wat het kabinet precies wil met de regio.

"Het is de vraag of het gaat om alleen die Regiodeals die al bekend zijn", zegt Bijl. "Maar ik ga ervan uit dat wanneer men dat aankondigt, er nieuwe ruimte komt voor regionaal beleid."

De regering wil daarnaast investeren in wegen en spoor. In de troonrede werd niet specifiek gesproken over geld voor de infrastructuur in het Noorden. Bijl: "De investeringsagenda die het kabinet vorm wil geven, spreekt met name over infrastructuur. We zijn in gesprek met de minister over de A28, A37 en het spoorwegennet. Mogelijk kan de investeringsagenda zorgen voor extra middelen."