Miljoenennota biedt Drenthe niet veel concreets, maar provincie ziet kansen

In de Miljoenennota staan geen concrete toezeggingen van het kabinet voor een snellere spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad. Ook wordt er niet gesproken over het oplossen van de toenemende verkeersdrukte op de A28 tussen Zwolle en Hoogeveen.
Toch ziet gedeputeerde Cees Bijl wel mogelijkheden: de regering wil immers volgend jaar een zogeheten investeringsagenda maken waar infrastructuur een onderdeel van is.

'Hoop op investeringsfonds'
"In 2020 wil het kabinet een investeringsagenda klaar hebben voor de Nederlandse economie voor de komende twintig tot dertig jaar. Dat gaat over kenniseconomie en infrastructuur. Ik vind dat wij daar als Noord-Nederland bij horen", aldus Bijl. Het kabinet denkt aan een groot investeringsfonds van mogelijk 50 miljard euro. Het geld kan geleend worden omdat de rente zo laag is. Daarvan zouden grote projecten gefinancierd kunnen worden.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma pleitte vanochtend bij het Prinsjesdagontbijt nog voor snellere en betere verbindingen tussen de Randstad en en Noorden. "De Randstad heeft problemen die wij kunnen helpen oplossen met behulp van snellere verbindingen", zegt ze.

Niet concreet
In de huidige gelden van de Miljoenennota voor spoor en weg staat alleen te lezen dat de problematiek op de A28 komend najaar een tweede fase van onderzoek gaat krijgen waarna mogelijke oplossingen in beeld moeten worden gebracht. Drenthe wil een oplossing voor de filedruk op de A28 tot aan het klaverblad Hoogeveen. Uitbreiding van vier naar zes rijbanen is een van de opties.

Over het spoor staat alleen te lezen: 'Op de verbindende assen tussen de Randstad en het Noorden, Oosten en Zuiden van het land wordt verdere kwaliteitsverbetering beoogd', maar dat is niet concreet met plannen of geld uitgewerkt.

Noorden moet dichter bij de Randstad
De drie noordelijke provincies willen dat de treinverbindingen over bestaand spoor veel sneller gaan worden. Groningen en Friesland willen ook een nieuwe rechtstreekse spoorlijn voor hoge snelheid: de Lelylijn.  Volgens Klijnsma moet er op beide worden ingezet.