Provincie: Rijk moet financiële problemen gemeenten oplossen

De regering moet een oplossing vinden voor de steeds slechter wordende financiële positie van veel gemeenten. Die hebben meer taken van het Rijk overgedragen gekregen, terwijl er minder geld uit Den Haag naar de gemeenten gaat en de kosten van de overgenomen taken alleen maar stijgen. Zoals bij de zorgtaken als de Wmo en jeugdzorg.
Dat zeggen de Drentse gedeputeerden Henk Jumelet en Cees Bijl in reactie op de Miljoenennota: "Den Haag moet een oplossing vinden voor het geld dat bij het kabinet tegen de plinten klotst, niet uitgegeven kan worden", vinden ze. 

Trap op, trap af
De wijze van financiering tussen het Rijk en de gemeenten en provincies is trap op, trap af. Geeft Den Haag minder geld uit, dan krijgen ook de lagere overheden minder geld. "Het maakt me niet uit of de regering die systematiek aanpast of niet, er moet gewoon meer geld komen", zegt Bijl.

Gemeenten hebben het zwaar
De provincie is toezichthouder op het huishoudboekje van de Drentse gemeenten en ziet dat die het zwaar hebben. Wethouder Jan Zwiers van Coevorden trok onlangs bij RTV Drenthe nog aan de bel dat het zo niet verder kan. Hij heeft het idee dat het Rijk weg kijkt van de gemeentelijke problemen.

Het zijn vooral de kosten in het Sociaal Domein die erg gestegen zijn. Die begon al met een miljoenenkorting toen het Rijk de taken overhevelde naar de gemeenten. Vervolgens werd er vaak meer van de zorg gebruikgemaakt dan ingeschat, waardoor de kosten van het beschikbare geld nog verder uiteen zijn gaan lopen. Dit moet volgens Bijl als eerste worden opgelost. Dan komt straks de energietransitie naar duurzame energie erachteraan. Den Haag heeft de gemeenten daar echt wel bij nodig, waarschuwt Bijl.

Henk Jumelet: "We moeten er niet naartoe dat een gemeente bijvoorbeeld een zwembad, sporthal of bibliotheek niet meer open kan houden door de slechte financiële situatie."
Deel dit artikel: