Noordenveld wijkt nu al af van eigen bouwprotocol

Het bouwprotocol om verdere verzakking van woningen in de gemeente Noordenveld te voorkomen wordt nog niet heel strikt nageleefd. Van de negen projecten volgt de gemeente bij vijf projecten niet alle regels op.
Het bouwprotocol is in leven geroepen, nadat bleek dat de gemeente te weinig toezicht had gehouden op rioolwerkzaamheden in Roden. Door deze werkzaamheden liepen 57 woningen schade op en raakten twee huizen onbewoonbaar.

Sneller kans op verzakking
Met het bouwprotocol (intern omgedoopt tot 'risicomanagement') wil de gemeente dit soort problematiek proberen te voorkomen. Uit onderzoek van CRUX blijkt namelijk dat heel Noordenveld een uitzonderlijk zettingsgevoelige grond heeft. Ofwel: in de gehele gemeente - en vooral in Roden - is de grond zo kwetsbaar dat er sneller kans is op verzakking dan in andere gemeenten.

Het bouwprotocol houdt in dat de gemeente onderzoek doet naar de grondsoorten, het grondwater en mogelijke verzakkingsrisico's, voordat een dergelijk bouwproject begint. Om dat écht goed in beeld te krijgen, adviseert onderzoeksbureau CRUX om deze gegevens al anderhalf jaar voordat een bouwproject start te verzamelen. Daardoor kunnen risico's beter in kaart worden gebracht en kan de gemeente beter inschatten welke maatregelen ze moeten treffen.

Vijf bouwprojecten
Het verzamelen van die gegevens wil het college verzuimen bij in ieder geval vijf aanstaande bouwprojecten. Het gaat onder andere om het aanleggen van drainage bij Peize-Zuid en het aanpassen van het rioolstelsel bij recreatiecentrum De Brinkhof in Norg waar de afgelopen jaren veel wateroverlast was na hevige regenbuien. Omdat het bouwprotocol nog niet officieel is vastgesteld, wil de gemeente de riolering nu nog snel aanpassen omdat de problemen urgent zijn. 


Zo worden de rioolleidingen bij het recreatiecentrum in Norg vergroot, evenals de bergingsvijver. De Brinkhof staat los van andere panden, waardoor het risico op schade aan andere gebouwen door werkzaamheden minimaal is. Uit eerder onderzoek blijkt dat de kans op verzakking minimaal is. 

Onderzoeksbureau geeft advies
In plaats van het verzamelen van meetgegevens, vraagt de gemeente onderzoeksbureau CRUX om advies bij de start van woningbouw aan de Boskamp in Roden en woningbouw aan het Oosterveld in Norg. Ook het vernieuwen van wegen in het centrum van Roden (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) moet het doen zonder de vereiste meetperiode van anderhalf jaar. Bij omliggende woningen zitten overigens al wel scheuren. De gemeente zegt dit goed in de gaten te willen houden.

"Ik kan me voorstellen dat het heftig klinkt", zegt wethouder Henk Kosters. "Maar ieder project beoordeelden we afzonderlijk van elkaar. Soms vragen we een onderzoeksbureau bijvoorbeeld nog om extra advies en bij sommige gevallen moeten we echt acuut aan de slag."


De gemeenteraad moet beslissen of de werkzaamheden mogen doorgaan zonder vertraging of dat er vooraf toch meer onderzoek naar de risico's moet worden gedaan.

De gebeurtenissen in Roden op een rijtje:
Meer over dit onderwerp:
gemeente Noordenveld verzakking Roden
Deel dit artikel: