Emmen: 'Vanaf 2030 moeten kinderen niet meer de dupe van armoede zijn'

De gemeente Emmen sluit zich aan bij de zogenoemde Alliantie Kinderarmoede. Daarmee wil de gemeente bereiken dat er geen nieuwe gezinnen meer in armoede vervallen en dat kinderen vanaf 2030 niet meer de dupe van armoede worden.
"Kinderen moeten mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen, ondanks de financiële situatie thuis", zegt ​wethouder Raymond Wanders van Emmen. "De plek van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen in je leven."

Nieuw fonds
Om armoede tegen tegen te gaan heeft de gemeente Emmen ook een nieuw fonds in het leven geroepen. "Waarmee de jongere schuldenvrij wordt en weer aan zijn of haar perspectief kan werken", aldus Wanders. Het gaat om jongeren tussen de 18 en 27 jaar oud. Nog dit jaar wil de gemeente minimaal tien jongeren gebruik laten maken van het fonds, dat de naam Jongeren Perspectief Fonds (JPF) heeft gekregen. Het fonds maakt onderdeel uit van het zogenoemde schulden-, armoede- en minimabeleid, het SAM-beleid, dat is ontwikkeld voor de jaren 2019 tot 2022.

6.000 arme huishoudens
Uit de jongste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat in 2017 in de gemeente Emmen bijna 6.000 huishoudens in armoede leven. Het armoedepercentage is daarmee gelijk aan het landelijke gemiddelde van 5,7 procent.

Alliantie Kinderarmoede
Vanaf komend najaar maakt de gemeente Emmen dus ook deel uit van de landelijke Alliantie Kinderarmoede, die dit jaar is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Inmiddels telt de Alliantie meer dan negentig partners om samen de kinderarmoede in Nederland aan te pakken.
Deel dit artikel: