Insprekers gemeenteraad kraken ijsbaanbesluit: 'Ik zoek nog steeds naar de waarheid'

Insprekers van de gemeenteraad in Hoogeveen hebben hun teleurstelling en verbazing uitgesproken over de gang van zaken rond de ijsbaanaanbesteding.
De gemeenteraad van Hoogeveen buigt zich vanavond over de mislukte ijsbaanbesteding. De plannen voor de komst voor de overdekte ijsbaan zijn deze zomer uitgedraaid op een mislukking. Het college dacht de ijsbaan met zwembad voor 32 miljoen euro te kunnen realiseren. De aannemers kwamen uit op bijna 52 miljoen euro. 

In totaal waren er zes insprekers die spraken op de gemeenteraad. Hoogevener Gerard Booij, een bezorgde burger die via WOB-verzoeken probeert zo veel mogelijk over het ijsbaandebacle boven tafel te krijgen, was de eerste. De raad stelt 4,1 miljoen beschikbaar, maar volgens Booij gaat het om 8,1 miljoen euro. "Ik ben nog steeds op zoek naar de waarheid en die blijft maar steeds verborgen", zei hij.

'Van het oude zwembad is best wat te maken' 
Klaas Hulst, bestuurslid van de IJshazen benadrukte het belang van een ijsbaan. Voor het imago van een stad, voor de sport en voor de economie. Hij riep de raad op verder te gaan met de ijsbaanplannen. Burgemeester Loohuis ontving van Hulst een enquête onder de eigen leden waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de leden een ijsbaan wil. 

Gijs Kerkhoven, oprichter van de zwem- en poloclub ZPC is blij dat het gecombineerde plan van een ijsbaan en zwembad gecanceld is. Van het oude zwembad is nog best wat te maken, denkt hij.

Voorzitter Gert Jan Mannak sprak namens Ondernemend Hoogeveen zijn teleurstelling uit. Wel is hij van mening dat B en W hun nek hebben uitgestoken. "Ik hoop niet dat dit gestrande initiatief leidt tot een neerwaartse spiraal ten aanzien van andere projecten." 

KNSB Drenthe
Bart Jonkers, voorzitter van Gewest Drenthe van de KNSB, komt op voor de belangen van alle schaatsers in Drenthe. "De gevolgen voor de schaatssport zijn enorm", begon hij zijn betoog. "Het is dramatisch. Schaatsers en vele vrijwilligers staan nu voor het vierde seizoen zonder kunstijs in Drenthe."

"We dachten allemaal in de kop te kunnen schaatsen in Hoogeveen, maar dat perspectief is nu tot in lengte van jaren weggevallen. Dit zal velen, vooral kinderen en jongvolwassenen, demotiveren en van de schaatssport afkeren."

Jonkers hoopt alsnog dat de ijsbaan er komt. Hij ziet toekomst voor een meer bescheiden plan met alleen een ijsbaan in Hoogeveen. "Er moeten mogelijkheden zijn die samenwerking te bewerkstelligen."
Meer over dit onderwerp:
gemeente Hoogeveen ijsbaansoap ijsbaan Hoogeveen
Deel dit artikel: