Oppositie zegt vertrouwen op in college Hoogeveen

De voltallige oppositie in de gemeenteraad in Hoogeveen heeft het vertrouwen opgezegd in het college van burgemeester en wethouders. De motie van wantrouwen werd niet ondersteund door de collegepartijen.
De motie kwam na een urenlange raadsvergadering over wat er mis ging in de besluitvorming over de ijsbaan.

Lessen niet geleerd
De oppositiepartijen vinden dat het college onvoldoende lessen uit het verleden heeft geleerd als het gaat om het ijsbaandossier. Ook vindt de oppositie dat het college onderling onvoldoende collegiaal is geweest en de raad onvoldoende en onjuist heeft geïnformeerd.

Het ontbreekt het college volgens de partijen aan bestuurlijk inzicht en bestuurlijke verantwoordelijkheid. De oppositie vindt de gang van zaken schadelijk voor het imago van de stad. Ook draagt het bij aan de negatieve beeldvorming over Hoogeveen, zo staat in de motie.

Hoop op herstel vertrouwen
Burgemeester Loohuis zei namens het college dat de motie van wantrouwen hem echt raakte en dat hij hoopte dat het vertrouwen hersteld kan worden.

De motie werd hoofdelijk in stemming gebracht en werd verworpen met 18 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

Meer over dit onderwerp:
gemeente Hoogeveen ijsbaansoap Hoogeveen
Deel dit artikel: