Advies commissie: 'Minder vee en snelheid omlaag door stikstofuitspraak'

De veestapel moet worden verkleind en de maximumsnelheid op wegen verlaagd. Dat staat in een advies dat woensdag wordt aangeboden aan het kabinet om de stikstofcrisis het hoofd te bieden.
Het advies komt van een commissie onder leiding van oud-minister Remkes, aldus het AD. Door een recente uitspraak van de Raad van State over de aantasting van natuurgebieden door de stikstofemissies liggen duizenden bouwprojecten stil. De commissie is geformeerd om oplossingen te vinden voor de stikstofcrisis.


In Drenthe staan circa 900 projecten op losse schroeven. Uit een lijst van Rijksprojecten blijkt dat onder meer verbouwingen van de gevangenissen in Veenhuizen onzeker zijn. Veruit het grootste aantal projecten zit in de nieuwbouw van woningen en de uitbreiding van bedrijventerreinen: 519 in totaal. Goede tweede is de infrastructuur in Drenthe. Daar gaat het om 144 projecten.

Natuurgebieden aangetast
In zijn advies geeft Remkes aan dat de natuur in Nederland beschermd moet worden. De Raad van State bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat natuurgebieden door de uitstoot van stikstof worden aangetast. Volgens Remkes kan dat het snelst in de landbouw en in het verkeer. In die twee sectoren moet het kabinet met spoed zogenoemde ‘bronmaatregelen’ treffen.


Daarbij valt te denken aan forse inkrimping van de veestapel, zeker in omgeving van de vele natuurgebieden die Nederland rijk is. Bij de landbouw komt veel ammoniak vrij, in het verkeer gaat het om ongezonde stikstofoxiden. Door de maximumsnelheid op wegen te verlagen, neemt de uitstoot direct af.

Samen met provincie
Remkes adviseert om maatregelen te treffen in álle sectoren, maar landbouw en verkeer springen eruit. Door de maatregelen moet het op korte termijn weer mogelijk worden om projecten door te laten gaan, zoals woningbouw en de aanleg van wegen en andere infrastructuur. Daarin moet kabinet samen met provincies optrekken.

Eerder deze maand stelde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot voor om de veestapel te halveren. Dat leverde veel boze reacties op van boeren. "De materie is complex en hij versimpelt het zo dat het niet bijdraagt aan de discussie", zei LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins uit Dwingeloo.

Deel dit artikel: