Actiegroep: Aantal vluchten Groningen Airport Eelde moet fors krimpen vanwege stikstofuitstoot

Groningen Airport Eelde mist, net als alle andere luchthavens in Nederland, een geldige natuurbeschermingsvergunning. Daarom zou het aantal vluchten terug moeten naar het niveau van 2004.
Dat schrijft de actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) op hun website. De groep won eerder een zaak bij de Raad van State over stikstofuitstoot in Nederland. Daardoor liggen heel veel projecten in Nederland stil.

Krimp van het aantal vluchten
Luchthaven Schiphol zou 100.000 vluchten per jaar moeten schrappen. Er is te weinig rekening gehouden met de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden.

Volgens de actiegroep moeten andere luchthavens in Nederland ook krimpen. Eindhoven Airport wordt daardoor het meest geraakt. Groningen Airport Eelde zal ook minder vluchten moeten uitvoeren, omdat het aantal vluchten in 2004 veel lager lag dan nu het geval is.

Overheid moet handhaven
Voor Groningen Airport Eelde zou het gaan om een krimp van ruim de helft van het aantal vluchten. Volgens cijfers van het CBS waren er in 2004 1925 vluchten. Dat zijn er in 2018 4435.

In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roept MOB de minister op om te gaan handhaven. "Dit kan op korte termijn alleen door het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) op de luchthavens terug te brengen tot het aantal zoals dat positief was vergund op de referentiedatum," zo is te lezen in de brief.

Minister moet een oplossing zoeken
De luchthaven wil niet reageren. Zij verwijzen naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. "Zoals de minister vorige week aangaf, ligt de bal bij het ministerie en zijn zij zich aan verdiepen in het juridisch kader en de eventuele consequenties. Wij wachten daarom ook verdere berichtgeving van het ministerie af." Van Nieuwenhuizen zoekt op dit moment naar een oplossing voor het stikstofdossier.
Deel dit artikel: