Assen moet ook tweede miljoen aan tuincentrum betalen

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft gesproken. Assen moet een tweede miljoen uitbetalen aan tuincentrum Rudolphus als voorschot op een schadeclaim van bijna 3 miljoen euro.
Het aanvullende miljoen is inmiddels al uitbetaald aan Rudolphus, zo staat in een brief van B en W aan de raad. In 2017 moest de gemeente, ook door een gerechtelijke uitspraak in deze kwestie, al 1 miljoen aftikken.

Blij word je niet meer
Ook al is het voor het tuincentrum weer een overwinning, van blijdschap bij Rudolphus is geen sprake, zo zegt juridisch adviseur Kors van Bladeren. "Weet je, blij word je niet meer in deze zaak. Het is een groot drama en als de gemeente Assen niet van houding verandert, duurt dit nog wel een jaar."


Want ondertussen speelt er nog altijd een rechtszaak waarbij het tuincentrum voor volledige schadeloosstelling gaat, plus bijkomende kosten. En dat komt neer op bijna 3 miljoen. Assen verzet zich daartegen. "Er ligt een taxatie van ruim 2,5 miljoen euro, waarvan van te voren door beide partijen is gezegd de uitkomst te zullen accepteren. We zijn nu weer jaren verder, dus alles bij elkaar opgeteld komen we uit op bijna 3 miljoen", zegt adviseur Van Bladeren van Rudolphus.

Vele jaren strijd
De strijd tussen het tuincentrum aan de Graswijk in Assen en de gemeente sleept al sinds 2011. Inzet van het geschil is een toegezegde bedrijfsverplaatsing naar een andere locatie, omdat bij Graswijk het bedrijventerrein Assen-Zuid ontwikkeld zou worden. Rudolphus zou daarbij in de knel komen.

Maar Assen-Zuid kwam op een laag pitje te staan, en de bedrijfsverplaatsing werd afgeblazen. Tot grote onvrede van Rudolphus. Zo waren er volgens hem vergaande afspraken over aankoop van zijn bedrijfspanden. Inmiddels zijn er bij Assen-Zuid wel nieuwe ontsluitingswegen aangelegd en komt het bedrijf toch in de verdrukking, zo zeggen de eigenaren.

Kortste eind
Er is in 2016 nog 1,9 miljoen euro geboden aan Rudolphus door de gemeente Assen, waarvan 1,1 miljoen als schadeloosstelling en 800.000 euro voor grond en opstallen. Maar kort daarna kwam een taxateur namens beide partijen met een schadeloosstelling van dik 2,5 miljoen euro. Rudolphus wil dat bedrag binnenhalen plus de rest. Maar onderhandelingen tussen beide partijen mislukken keer op keer. Het enige wat er nu gebeurt is procederen over en weer, en daarbij trekt de gemeente telkens aan het kortste eind, zo lijkt het.

Nu Assen op last van het Gerechtshof nog eens 1 miljoen euro moet uitbetalen, hoopt adviseur Van Bladeren 'een beetje op een andere houding van de gemeente'. "Maar misschien tegen beter weten in. Die tweede miljoen is gestort, dat al wel. Maar er is meteen ook eenzijdig een hypotheekakte opgemaakt door de gemeente, zonder enig overleg. Dus ik vrees dat dit zeker nog wel een jaar duurt."

Eindvonnis
De bodemprocedure die ondertussen loopt over de volledige schadeloosstelling, daar wordt in oktober een eindvonnis in verwacht. Dan moet blijken of Assen het geclaimde bedrag helemaal moet betalen, en of de voorschotten terecht zijn toegekend.
Zolang deze gerechtelijke procedure nog loopt, wil Assen verder niet reageren op de nieuwste uitspraak in deze kwestie.
Deel dit artikel: