Bewoners rondom Rietplas balen: 'Meer zand dan water'

Bewoners van de wijken Rietlanden en Parc Sandur in Emmen balen van het lage waterpeil van de Grote en Kleine Rietplas. Dat zorgt onder meer voor steigers die ver boven het water uitsteken en bootjes die op het droge liggen.
"Er wordt weleens gevraagd of we aan de Rietplas of aan het Rietzand wonen", zegt bewoner Gert Westerhof. "Op dit moment is er meer zand dan water."

Boot ligt vast
Westerhof woont in de Rietlanden. Zijn tuin grenst aan een aftakking van de Grote Rietplas. De boot van de familie kwam vorig jaar nog boven de steiger uit, maar ligt er nu ver onder. "Ik kan er niet mee varen, want ik kom hier niet weg. Hij ligt vast."

Klachten
Volgens Gert Reemeijer van de Wijkvereniging Rietlanden, die in deze kwestie samen optrekt met de wijkvereniging van Parc Sandur, komen wekelijks klachten binnen. "Mensen vinden het jammer dat het water zo erg gezakt is. Ze klagen ook over de waarde van hun woningen: ze zijn bang dat die zakt."

Oplossing 
Wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen erkent het probleem rondom de Rietplas, maar geeft aan dat een oplossing niet zomaar gevonden is. "Het is een moeilijke plas als je kijkt naar de waterhuishouding. Dat heeft te maken met de ligging: de grondwaterstand bepaalt het waterpeil." Tegelijkertijd heeft het gebied volgens de wethouder last van twee droge zomers. "Dan wordt het probleem zichtbaar."

Water pompen
Bewoners van de wijken Rietlanden en Parc Sandur denken dat een oplossing voor het probleem niet zo moeilijk is. "Water bij pompen!" Dat water zou dan bijvoorbeeld uit het Oranjekanaal gehaald kunnen worden.

Wethouder Van der Weide ziet die optie ook, maar vertelt er meteen bij dat daardoor de kwaliteit van het water in de Rietplas in het geding komt, waardoor het bijvoorbeeld geen zwemwater meer is. 

Samen met het waterschap en de provincie Drenthe zoekt de gemeente Emmen naar een oplossing voor het watertekort. Wanneer die oplossing er komt, durft Van der Weide niet te zeggen.