Emmen stevent af op een tekort van 4 miljoen euro

De gemeente Emmen verwacht dit jaar op een tekort uit te komen van vier miljoen euro. Minder geld van het Rijk en hogere uitgaven aan jeugdzorg zijn volgens wethouder Jisse Otter de belangrijkste oorzaken.
Otter, die gaat over de financiën van de gemeente Emmen, had eigenlijk verwacht dit jaar op 'nul' uit te komen. "Of misschien zelfs wel op een klein overschot."

Oorzaken
Dat Emmen toch niet zo rooskleurig voor de dag komt, heeft wat de wethouder betreft dus twee oorzaken. "Het Rijk zegt gewoon: 'gemeente Emmen, jullie krijgen 1,4 miljoen euro minder'. Dat kunnen wij niet zien aankomen, dat wordt pas in september op Prinsjesdag bekendgemaakt."

Otter noemt dat een tegenvaller aan de inkomstenkant. Ook aan de uitgavenkant is er een forse tegenvaller, namelijk in de uitgaven aan jeugdzorg. Die post was begroot op 36 miljoen, maar valt waarschijnlijk 1,3 miljoen euro hoger uit.

"Met allerlei maatregelen proberen we dat onder controle te krijgen, maar financieel gezien komen we er nog niet goed uit", zegt Otter. "Jeugdzorg valt onder een zogenoemde 'open eind regeling'. De gemeente Emmen heeft een begroting van in totaal 400 miljoen euro, daarvan valt zo'n 100 miljoen euro onder die zogenoemde 'open eind regelingen'. Andere mensen kunnen beslissen over de centen van de gemeente, daar hebben we dus wat minder controle op. Het is dan soms afwachten, wat er op je afkomt. Dat kun je van tevoren niet inschatten."

Wildlands?
Speelt Wildlands ook nog een rol in het verwachte miljoenentekort van de gemeente Emmen? "Wildlands zit gewoon in de begroting. Dat kost ons 1,7 miljoen euro per jaar, maar dat zat allemaal al in de cijfers. Daar hadden we rekening mee gehouden. Ook zonder Wildlands hadden we evengoed tekorten. Natuurlijk speelt Widlands ook een rol, maar het is maar één van de oorzaken van de tekorten."

Tussenrapport
De gemeente Emmen zette de financiën over 2019 op een rij in de zogenoemde 'financiële tussenrapportage'. Dat tussenrapport werd vandaag gepresenteerd. Met de tussenrapportage kan de laatste maanden van het jaar eventueel nog wat bijgestuurd worden. "Het zou nog iets gunstiger kunnen gaan uitvallen, omdat uiteindelijk bepaalde uitgaven meevallen. Maar de verwachting is wel dat we met een stevig verlies gaan eindigen dit jaar", besluit Jisse Otter.

Eerder dit jaar dacht Emmen op een tekort van zo'n één miljoen euro uit te komen. Door tegenvallers, waarvan bovenstaande oorzaken de belangrijkste zijn, komt daar dus nog eens drie miljoen euro bij.
Deel dit artikel: