Raad Assen wil snel verder met plannen tiny houses en micro wonen

De gemeenteraad van Assen wil graag snel aan de gang met het ontwikkelen van plekken voor tiny houses en micro wonen. Wel zijn er nog zorgen over de voorgestelde locaties voor deze speciale woonvorm. 27 mensen hebben zich bij de gemeente gemeld met interesse voor de pilot.
Kritiek uit de raad kwam er vooral op de plek langs de A28, ter hoogte van de wijk Baggelhuizen. De gemeente wil daar de ontwikkeling van tiny houses mogelijk maken. Dit zijn huizen van maximaal 50 vierkante meter groot. Mensen die hierin wonen doen dat vaak vanuit een ideologisch principe. Ze willen consuminderen en bij het wonen ook oog hebben voor het milieu.

Langs de snelweg
“Ik vraag me af of mensen nog zo geïnteresseerd zijn in het plan als ze zien dat de locatie vlak langs de snelweg ligt”, zei Kees Boonzaaijer van stadspartij PLOP, die verder enthousiast is over het plan. Ook andere partijen hadden vraagtekens over die locatie, maar wethouder Karin Dekker wil de plek niet gelijk afschrijven. “Ik ben er geweest en het is echt wel een mooie plek. Een locatie midden in de groenstructuur”, aldus de wethouder

Andere locaties?
Op de andere locatie, iets ten noorden van de woonbotenhaven langs de Drentse Hoofdvaart, wil de gemeente experimenteren met micro wonen. Dit heeft een meer tijdelijk karakter en is vaak gesitueerd in of vlakbij de binnenstad. Bewoners zijn vaak starters, flexwerkers of statushouders. Snelle beschikbaarheid en lage kosten zijn voor de doelgroep vaak belangrijk.

De raad had minder problemen met deze locatie, maar wilde toch ook nog verder kijken. Locaties die werden genoemd waren onder meer de Havenkade, voormalig Acmesa-terrein en Kloosterveste. Wethouder Dekker gaf aan die opties te willen bekijken, al gaf ze wel aan dat bij de nieuwe uitbreiding van Kloosterveen geen mogelijkheden meer te hebben. De procedures zijn daar al in een te ver gevorderd stadium. “ Misschien bij een volgende uitbreiding”, aldus Dekker.

De wethouder komt binnenkort met een uitgewerkt voorstel naar de raad.
Deel dit artikel: