Stikstofcrisis: nieuwe rekenmethode werkt niet voor landbouw

Het stof van de boerenprotesten is neergedaald, maar de stikstofcrisis is nog niet van tafel. Sterker nog, het land zit nog steeds op slot. "De vergunningverlening is nog maar nauwelijks op gang gekomen."
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten deze week met maatregelen te komen. Een eerst genomen maatregel die wel concreet is, was het invoeren van een nieuwe rekenmethode: Aerius. Die is 16 september online gekomen. De rekenmethode berekent de stikstofneerslag die projecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden. En zo leek het erop dat bepaalde vergunningsaanvragen weer doorgang konden vinden.

Rekenmethode niet voor landbouw toepasbaar
Probleem is nu dat deze aangepaste versie van Aerius niet geschikt voor de landbouw. En met name om de ammoniakuitstoot van stallen te berekenen.

Dat heeft grote gevolgen voor veel agrarisch ondernemers. "Het is inderdaad zo dat de functionaliteit van Aerius nog beperkt is. Voor veel boeren is dat ontzettend vervelend en dat begrijpen we volkomen", zegt woordvoerder Derk Moor van BIJ12.

BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. "Binnen enkele weken hopen we met een nieuwe versie te komen. Het probleem is dat we nu geen kader hebben waarbinnen we kunnen werken, omdat minister Schouten nog niet met concrete maatregelen komt." 

Weidegang nog steeds illegaal
Er is dus een vergunning nodig voor het weiden van vee. "Dat ligt nog helemaal stil", zegt Moor van BIJ12 over de verstrekking daarvan. En dus staan de koeien illegaal in de wei. Er wordt niet gehandhaafd omdat boeren nu geen methode hebben om de uitstoot van de ammoniak te kunnen berekenen. 

Voor aanvang van het volgende beweidingsseizoen wordt alles op alles gezet om een aanpak beschikbaar te hebben voor de legalisering van beweiden en bemesten, zo staat er te lezen op de website van BIJ12. 

Provincie wacht op minister
Naast de landbouw staan er in Drenthe nog honderden projecten 'on hold'. "Daar is nog niets aan veranderd", laat een woordvoerder van gedeputeerde Henk Jumelet weten. "De vergunningverlening moet weer op gang komen, daar maken we ons als provincies hard voor."

Ook de provincie wacht op minister Schouten. "Zij heeft het adviesrapport van Remkes gekregen en moet daar concrete maatregelen aan verbinden. Met die maatregelen kunnen wij als provincie dan weer verder."

Volgens het Interprovinciaal Overleg is 'alles erop gericht om zo spoedig mogelijk de vergunningverlening te starten'. Drenthe trekt daarin op met de andere provincies, om een lijn te trekken. "Wij zetten alles op alles om eind volgende week de vergunningverlening weer op te kunnen starten. De juridische houdbaarheid van vergunningen is daarbij een belangrijke kwestie, want de maatschappelijke nood is hoog. Dit zal slechts een eerste, maar betekenisvolle stap zijn; want zoals Remkes zegt: niet alles kan."

Nood in bouwwereld
Dat de nood ook buiten de agrarische sector hoog is, blijkt uit een door acht branche-organisaties opgestelde brief die vandaag bij de provincie Drenthe is binnengekomen. "Uit angst voor onbedoelde fouten, gebrek aan kennis of onwetendheid blijken er overheidsinstanties te zijn die ook stoppen met projecten, waar de stikstofproblematiek helemaal niet of nauwelijks een factor van betekenis is", schrijven de organisaties aan alle provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland.

"De orderportefeuilles van onze leden slinken angstwekkend snel en ook het aantal aanvragen voor toekomstige aanbestedingen neemt exponentieel af", aldus de belangenorganisaties die waarschuwen dat faillissementen onafwendbaar lijken.
Deel dit artikel: