Assen moet 11 miljoen tekort oplossen en doet stout

Assen moet voor volgend jaar een tekort van 11 miljoen euro oplossen. Het college van Burgemeester en Wethouders wil dat doen met bezuinigingen, hogere lokale lasten en met een fikse greep uit de reserve van maar liefst 5,3 miljoen.
De begroting voor 2020 van Assen ziet er met het tekort van 11 miljoen stukken beroerder uit dan een paar maand geleden. Toen ging Assen nog uit van een tekort van ruim 6 miljoen. De onroerendezaakbelasting (ozb) zou met 5 procent omhoog, en de toeristenbelasting met 1 euro. Dat laatste stuitte op forse weerstand.

Ozb 10 procent omhoog
Nu er 11 miljoen tekort dreigt, komt het college alsnog met een andere lastenverzwaring. De ozb moet met ruim 10 procent omhoog. Dat levert bijna 1,8 miljoen op. Wethouder Mirjam Pauwels noemt de forse ozb-verhoging 'helaas een noodzakelijk kwaad'. Maar volgens haar lijkt de verhoging erger dan het is. "De extra lokale lastendruk valt mee, want de rioolheffing gaat omlaag, dat dempt het weer. Iemand met een huis van twee ton, betaalt straks 14 euro extra aan lasten."

Toeristenbelasting minder fors
De toeristenbelasting stijgt uiteindelijk toch niet met 1 euro, wat 400.000 euro moest opleveren. De kans is groot dat het met zo'n 60 cent per overnachting omhoog gaat. Met daarbij een betere registratie van toeristische overnachtingen, ondermeer bij TT-campings en Airbnb's, moet dat alles bij elkaar zo'n 250.000 euro opbrengen.

Voor de rest wordt er 3,6 miljoen bezuinigd op jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er was aanvankelijk al voor 2 miljoen euro aan maatregelen aangekondigd, maar daar komt 1,6 miljoen bovenop. Vooral via preventie wil Assen de alsmaar stijgende jeugdhulp en Wmo-kosten terugdringen. Verder wordt er bezuinigd op gebouwenbeheer, cultuur en dienstverlening.

Stout
Assen gaat ook 'stout' doen. Het Rijk legt vanaf 1 januari een abonnementstarief op voor de algemene Wmo-voorzieningen, waaronder ook schoonmaak. Het Rijk heeft dan minder kosten, maar gemeenten des te meer. Vooral middeninkomens zouden baat hebben bij het abonnementstarief. Lage inkomens, die nu in Assen gratis schoonmaakhulp krijgen, moeten dan maandelijks 19 euro gaan betalen. Assen past ervoor om de rijksmaatregel door te voeren op de schoonmaak, omdat ze daar 1,5 miljoen euro meer aan kwijt is.

"Dit is voor ons niet aanvaardbaar. En we hebben al een goed werkende en toegankelijke algemene voorziening schoonmaak, ook voor lagere inkomens." Het college wil daarom een deel van de wet niet uitvoeren. "Het Rijk kan ons daarop aanspreken. Toch maken we deze keuzes, omdat wat ons betreft de grens al is overschreden tussen Rijk en gemeenten." 
Assen doelt daarmee op de miljoenentekorten die gemeenten al hebben op jeugdzorg en Wmo. Die taken hebben ze van het Rijk over moeten nemen, met minder geld.

Meevallertje
Tegenover alle tegenvallers, staat er ook nog een meevallertje. Volgens de septembercirculaire van het Rijk krijgt Assen er volgend jaar 1,2 miljoen bij vanuit het gemeentefonds, en dit loopt op naar 2,1 miljoen euro. Maar volgens het college zet dit financieel nauwelijks zoden aan de dijk.

Assen loopt met de manier waarop de gaten in de begroting gedicht worden wel een risico. Het Wmo-abonnementstarief niet invoeren is in strijd met het rijksbeleid, en dat kan ze op een aanwijzing komen te staan. En de forse reserve-inzet van dik 5 miljoen is in strijd met begrotingsregels. "Maar we doen dit omdat wat ons betreft de grens bereikt is, van wat wij nog aan onze raad en inwoners kunnen verantwoorden."

Deel dit artikel: