Maatregelen tekorten jeugdhulp: minder administratie en betere samenwerking

Een rapport over hoe de tekorten in de jeugdhulp ontstaan zijn en wat er moet gebeuren, ligt nu op tafel. Gemeenten en zorgaanbieders gaan aan de slag met onder meer het verminderen van de administratieve last en betere onderlinge samenwerking.
De twaalf Drentse gemeenten trekken gezamenlijk op om de tekorten in de jeugdhulp te beteugelen. Begin dit jaar tekenden de twaalf gemeenten een akkoord met de vijf grootste zorgaanbieders (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo). Ze gaan uitzoeken waar de tekorten vandaan komen en welke lijn er ingezet moet worden om de kosten terug te dringen. 

Tekorten van miljoenen euro's
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Ondertussen zijn de tekorten de laatste jaren met miljoenen gestegen. In 2018 lijkt Drenthe uit te komen op twintig miljoen euro. Het jaar ervoor was dat zeventien miljoen euro. 

Wethouder Robert Kleine van Emmen spreekt namens de twaalf gemeenten over het bestuurlijk transformatieakkoord. Volgens hem is het lastig om te achterhalen waar de tekorten vandaan komen. Wel is het zo dat de decentralisatie gepaard ging met een korting vanuit het Rijk.

'Minder beroep op zware zorg, niet gelukt'
Ook blijkt uit het rapport dat de vijf grootste zorgaanbieders 2,5 miljoen euro extra aan kosten hebben wegens de administratiedruk. Ook is het aantal kinderen dat een beroep doet op jeugdhulp niet gestegen, maar stijgen de kosten per persoon wel. De doelstelling van de Jeugdwet was dat er minder beroep wordt gedaan op de zware zorg, maar dat is volgens de onderzoekers niet gehaald.

Preventief
Om dat wel te bewerkstelligen en om de kosten te drukken zijn er volgens Kleine vier bewegingen nodig, die op gang moeten komen. "We moeten zorgen dat we meer gaan normaliseren. Niet alle problemen als problemen benoemen. Maar een oplossing bedenken."

Ook moet er in sommige gevallen eerder ingegrepen worden. "Heel vroeg kijken wanneer echte hulp nodig is. Van stepped care naar matched care, noemen we dat. Niet stapje voor stapje steeds meer hulp, maar gelijk de goede hulp."

Dit kan bijvoorbeeld door een praktijkondersteuner bij een huisarts. "Een huisarts heeft maar 10 minuten een consult. Een praktijkondersteuner kan langer met het kind praten."

RTV Drenthe ging eerder dit jaar bij praktijkondersteuner Miriam Brakke in Nieuw-Buinen langs: 


'Elkaar niet gek maken'
En daarnaast: "We moeten elkaar niet gek maken met regeltjes en administratie. Gewoon afspraken maken met elkaar. Ook moeten we meer van elkaar leren. Geen versnippering maar samenwerking."

Op dit moment lopen de onderhandelingen met de zorgaanbieders voor 2020. Of  er op de tarieven bezuinigd gaat worden? "Daar kan ik niks over zeggen zolang de aanbesteding loopt", zegt Kleine. 

Aankloppen in Den Haag 
Ook blijven de Drentse gemeenten verder analyseren waar de tekorten door veroorzaakt worden. "Maar we moeten nu met elkaar aan het werk. De tekorten moeten uiteindelijk teruggedraaid worden. Het zijn ingewikkelde processen en daar moeten we de komende jaren blijvend aandacht aan besteden. Het is een zaak van lange adem", besluit de Emmer wethouder, die ook bij het Rijk blijft aankloppen voor meer geld. "Ook politiek gezien gaat het door."
Meer over dit onderwerp:
gemeente Emmen Drenthe gemeenten jeugdhulp Emmen
Deel dit artikel: