Provincies blij met stikstofaanpak van kabinet

De provincies zijn blij met de stappen die het kabinet zet om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken. Er komt een uitkoopregeling voor veehouders die stoppen met hun bedrijf, de maximumsnelheid gaat omlaag op een aantal wegen en er worden 'klimaatbossen' geplant.
Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaf vanmiddag een toelichting op de plannen van het kabinet. Volgens haar worden 'snel en zorgvuldig' maatregelen getroffen om het stikstofprobleem op te lossen. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen.

Perspectief
De provincies, die samen optrekken in hun aanpak, reageren positief. "We weten dat niet alles kan. Het is echter goed nieuws dat het kabinet zijn uiterste best doet om projecten met een kleine stikstofimpact weer op gang te helpen", aldus gedeputeerde Peter Drenth (Gld) namens de provincies. "Dit is maatschappelijk van groot belang. We realiseren ons dat dit nog even duurt, maar het is belangrijk dat dit perspectief er is." 

"Onze inzet is om zo snel mogelijk, liefst volgende week, de vergunningsverlening voor initiatiefnemers op gang te brengen", zegt Drenth. "Dat doen wij in vertrouwen nu ook het kabinet op rijksniveau maatregelen neemt en de randvoorwaarden - inclusief financiën - realiseert om Nederland weer draaiende te krijgen."

Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies maken aanstaande dinsdag de nadere besluiten bekend. Dan komt er ook meer duidelijkheid over de gevolgen voor Drenthe.