RTV Drenthe zoekt een nieuw lid van de Raad van Toezicht

Het mediabedrijf RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. Het accent in de uitzendingen op radio, tv en online ligt op nieuws en informatie, maar ook sport, cultuur en evenementen vormen een belangrijk onderdeel van de programmering. RTV Drenthe is een financieel gezond omroepbedrijf met ongeveer 90 medewerkers.
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van onze leden zijn we per 2020 op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)
met een juridische achtergrond

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op het beleid van de directie, de naleving van de statuten en reglementen en het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en staat de directie met raad terzijde. De RvT bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. De leden van de RvT worden op voordracht van de RvT benoemd en ontslagen.

Tot het toezicht behoort onder meer:
 • het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • het toezicht dat – mede in het kader van de publieke taak van de omroep – de doelmatigheid en een kostenbewust beheer van de financiële middelen de juiste aandacht krijgen met het oog op de continuïteit;
 • het toezicht op (de effectiviteit van) het interne risicomanagement- en controlesysteem;
 • het vaststellen van de jaarrekening en van het publiek jaarverslag;
 • het vaststellen van de bekostigingsaanvraag;
 • het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze vertrouwd zijn met het functioneren van de publieke omroep in het algemeen en meer in het bijzonder met de betekenis van RTV Drenthe in onze provincie. Bekendheid met en betrokkenheid bij de Drentse samenleving is een vereiste.

Algemene functie-eisen
 • hbo- of academisch denk- en werkniveau;
 • kunnen opereren op strategisch niveau;
 • onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak);</li
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • woonachtig in de provincie Drenthe.

Persoonlijke kwaliteiten:
 • collegialiteit en loyaliteit aan de gezamenlijke afspraken en besluiten;
 • beschikt over een relevant juridisch netwerk;
 • integriteit en onafhankelijkheid.

Verdere informatie
Elk jaar worden tenminste 5 vergaderingen gehouden.

Interesse?
Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Gerard Dielessen (voorzitter Raad van Toezicht) of door Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur) via tel: 0592 – 338080.

Solliciteren kan tot uiterlijk 15 november a.s. door het sturen van een motivatiebrief + CV via dit formulier naar de directie, onder vermelding van ‘vacature RvT’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!​
Meer over dit onderwerp:
RTV Drenthe Vacature Raad van Toezicht
Deel dit artikel: