Oproep Provinciale Staten aan Tweede Kamer: keur handelsverdrag met Canada af

De provincie Drenthe moet aan het kabinet duidelijk maken dat CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, schadelijk kan zijn voor het beperken van de gaswinning. Dat is de mening van Provinciale Staten.
Zij hebben via een motie aan Gedeputeerde Staten opgedragen om de Tweede en Eerste kamer op te laten roepen om niet akkoord te gaan met het vrijhandelsverdrag in de huidige vorm.

Canadese bedrijven die gas winnen
Pijnpunt is dat als Nederland de gaswinning wil terugschroeven, de Canadese gaswinners Vermilion en ExxonMobil via CETA een schadeclaim kunnen indienen vanwege misgelopen inkomsten. Zo'n stap kan worden gezet bij een internationaal Arbitragehof, dat buiten de Nederlandse rechtsstaat staat.

Vermilion wint gas in kleine Drentse velden. ExxonMobil werkt voor de NAM en is eveneens winner in kleine Drentse velden.

PvdA-Statenlid Rudolf Bosch: "Zie het als een wake-up call naar Den Haag. Als wij vanwege veiligheidsredenen gaswinning willen terugschroeven, kan Vermilion dat met dit verdrag in de hand dwarsbomen.’

Motie ruim gesteund
De motie is een initiatief van de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Thea Potharst wil op z’n minst dat Den Haag het claimsysteem, dat nu in het verdrag zit, eruit wordt gehaald. Hoe? Door dat deel van CETA niet te certificeren.

PVV-voorman Nico Uppelschoten sloot zich om dezelfde reden al bij de motie aan, al is hij principe net als zijn VVD- en CDA-collega’s Willemien Meeuwissen en Bart van Dekken wel voorstander van vrijhandelsverdragen. Daarom stemden de laatstgenoemde twee partijen tegen de motie.

Ondemocratisch
Forum voor Democratie had ook nog een andere reden om de motie te steunen. Statenlid Rob Camies vindt dat het CETA-verdrag een deal is tussen de EU en Canada ‘dat gemaakt is door mensen die wij met z’n allen niet hebben uitgekozen’ en dus ondemocratisch is.

Lees ook: 
'Handelsverdrag met Canada bedreigt beperken gaswinning'
Deel dit artikel: