Klimaatakkoord in Provinciale Staten: veel gezucht, niet iedereen op één lijn

De Drentse politiek tekent het klimaatakkoord en gaat, ondanks dat er vraagtekens blijven, door met de Regionale Energie Strategie (RES). Dat hebben Provinciale Staten besloten.
Sommige partijen in Provinciale Staten stemden in met lichte tegenzin.

In het Klimaatakkoord komt het woord dwang nog steeds voor en bij de RES vrezen sommige Statenleden dat er niet genoeg regie van de provincie op zit.

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)?
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben met het kabinet afgesproken te gaan werken aan de energieopgave voor Nederland. Het gaat hier om duurzame herwinbare energie. Het gaat vooral om elektriciteit en warmte. De provincie legt de invulling vooral neer bij gemeenten. Daarover is wel scepsis bij verschillende Statenfracties, die liever een regierol zien van de provincie. Want wat als we er samen niet uitkomen en niet voldoende doen? De RES moet in 2021 klaar zijn.
PVV, PvdA en Forum voor Democratie zijn bang voor een wildgroei aan zonneakkers in de Veenkoloniën of zelfs heel Drenthe, omdat gemeenten zelf kunnen bepalen wat en waar ze aan nieuwe energie willen doen. Ook zijn ze bang dat wanneer Drenthe niet genoeg bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, het Rijk zelf weer taken gaat opleggen. Zoals bij de windmolens in de Veenkoloniën.

Regie houden
De Regionale Energie Strategie wordt voornamelijk bedacht door de gemeenten. Het CDA wil graag een sterke regie van de provincie om te voorkomen dat vanuit Den Haag straks weer taken worden opgelegd.

GroenLinks wil diezelfde regie, maar dan om te voorkomen dat gemeenten ongebreideld zonneparken en windmolens toestaan. Ook D66 wil regie. FvD en PVV spreken zelfs van het ‘volplempen van Drenthe met zonneakkers en windturbines.’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra schoot uiteindelijk uit z’n slof. "Drenthe volplempen is onzin. In onze omgevingsvisite staat dat kernkwaliteiten voor veel plekken bepalend zijn voor wat er wel of niet kan. U schetst een karikatuur en daar moet u nu eens mee ophouden", snauwde hij PVV’er Bert Vorenkamp en FvD-Statenlid Jan Willem Drukker toe.

Hetzelfde riedeltje
Veel partijen herhaalden in het vijf uur durende debat over klimaat en energiestrategie een riedeltje dat we inmiddels wel kennen.

Van ‘klimaathysterie’ van de PVV, FvD en OpDrenthe, tot de zorg van Partij voor de Dieren, D66 en de ChristenUnie dat we dat juist niet genoeg doen. Vervolgens werd de onderwerpen duurzame energie en klimaatverandering nog maar eens aangehaald. 

Het Forum voor Democratie, PVV en OpDrenthe stemden tegen het Klimaatakkoord en de RES, de andere partijen zijn voor. Gedeputeerde Staten kunnen nu namens Drenthe een handtekening onder het Klimaatakkoord met het kabinet zetten. Een kladversie van de Regionale Energie Transitie moet over een half jaar klaar zijn.

Wat is het Klimaatakkoord?
Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, en het liefst 1,5 graad, sloten 192 landen het Klimaatakkoord van Parijs. De afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs zijn vertaald in de Nederlandse Klimaatwet. In die Klimaatwet is als streefdoel voor 2030 een reductie van 49 procent van de broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990 opgenomen.

Verder is in de Klimaatwet vastgelegd dat het Rijk in 2019 een Klimaatplan moet opstellen, waarin de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar zijn opgenomen. Omdat de realisatie van de doelen afhankelijk is van de bijdrage van andere overheden, bedrijven, landbouw en maatschappelijke partijen, vormt het Klimaatakkoord de basis voor de invulling van het eerste Klimaatplan, dat eind dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.
Deel dit artikel: