Tynaarlo begroot tonnen in de min, maar stelt inwoners gerust

De begroting van Tynaarlo voor 2020 heeft een tekort van enkele tonnen (Rechten: archief RTV Drenthe)
De begroting van Tynaarlo voor 2020 heeft een tekort van enkele tonnen (Rechten: archief RTV Drenthe)
Tynaarlo verwacht volgend jaar een begrotingstekort van 400.000 euro. Toch is het financiële beeld voor de komende jaren goed, volgens wethouder Hans de Graaf.
Intussen wordt wel ruim één miljoen euro uit de reserve gehaald. Maar volgens De Graaf is het gemeentelijk huishoudboekje verder op orde en zijn er geen rigoureuze maatregelen nodig die inwoners gaan voelen. Alleen de onroerendezaakbelasting stijgt met 2 procent, de afvalstoffen- en rioolheffing blijven gelijk.
"Ondanks een tekort in de jeugdzorg van twee miljoen euro, blijft de belastingdruk bij ons bijna hetzelfde. En we reserveren alvast geld voor de grootschalige centrumplannen in Zuidlaren", blikt De Graaf vooruit.

Investeringen

Tynaarlo investeert ook. Het fietspad van de Hunebedstraat in Tynaarlo wordt aangepakt. En ook de Hoofdweg in Eelde gaat op de schop, inclusief de riolering. Verder is er drie miljoen gereserveerd voor nieuwe brandweerkazernes in Eelde, Vries en Zuidlaren. Die worden energieneutraal, waardoor er volgens wethouder De Graaf flink bespaard wordt op de energielasten.
Voor het Sociaal Domein, jeugdhulp en Wmo, wil het college komend jaar kritisch kijken naar de manier waarop de zorg is georganiseerd. Dat moet anders en flink goedkoper. Nu komt Tynaarlo op de jeugdhulp 2 miljoen tekort, en vanaf 2021 wil de gemeente dat de zorgkosten binnen de rijksmiddelen blijven.
Het college wil de samenleving betrekken bij het maken van keuzes. "Zo komen we tot oplossingen die ervoor zorgen dat de zorg ook op lange termijn betaalbaar blijft", zegt De Graaf.

Onzeker

Dat onder meer de inkomsten van de Rijksoverheid zich moeilijk laten voorspellen, maakt de financiële situatie voor de gemeente onzeker volgens De Graaf.
"En we werken ook nog aan enkele grote projecten waarvan de financiële gevolgen nog niet helemaal helder zijn, zoals de centrumontwikkeling in Zuidlaren."
Het nieuwbouwplan voor onderwijs en sport bij sportpark de Wenakkers in Zuidlaren, moet herzien worden omdat het Harens Lyceum ermee stopt in het dorp. De middelbare school was een belangrijke spil in de plannen. "Daar moeten we nu goed op anticiperen, want we kunnen het geld maar één keer uitgeven", besluit de wethouder.
Dinsdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl