Drenthe College steekt 40 miljoen euro in nieuw schoolgebouw

Drenthe College gaat 40 miljoen euro investeren in een nieuw te bouwen pand in Emmen. Daarin moeten alle mbo-opleidingen in de regio Emmen bij elkaar komen.
Het is de bedoeling dat er in het schooljaar 2024-2025 een nieuw gebouw staat op de plek van de huidige technieklocatie aan de Van Schaikweg 98. Dat betekent dat Drenthe College in principe vier andere locaties verlaat. Het gaat om de panden aan de Anna Paulownalaan, Ubbekingekamp, Emmelaan en Veldlaan.

Het nieuwe schoolgebouw moet uiteindelijk tot lagere jaarlasten leiden. Hoeveel geld er wordt bespaard door de vier oude locaties te verlaten en een nieuw pand te bouwen, is niet duidelijk. "Dat is onderwerp voor nader onderzoek", zegt woordvoerder Bert Broekhoven. Wel is het volgens hem zeker dat nieuwbouw uiteindelijk kostenbesparend is.

20 procent minder studenten
Op dit moment volgen zo'n achtduizend studenten een opleiding aan de school. Drenthe College verwacht dat er in 2030 zo'n 20 procent minder studenten zijn. Dat is ook een van de redenen dat er een nieuw pand wordt gebouwd. Overigens is het nog niet zeker wat er met de vier andere panden gebeurt, als het Drenthe College daar weggaat. "Vermoedelijk houden we die panden niet open, tenzij er wel extra studenten zijn. Dan moeten we zogeheten overlooplocaties houden. Die zou je kunnen realiseren in de oude panden", aldus Broekhoven.

Volgens de woordvoerder blijven de locaties bij NHL Stenden en Atlantis gewoon in gebruik. Over de locatie Stadionplein wordt later een besluit genomen. Drenthe College heeft ook locaties in Meppel en Assen. "Die blijven ongemoeid", verzekert Broekhoven.

Nog twee besluiten
Helemaal definitief zijn de nieuwbouwplannen nog niet. Er moeten nog twee besluiten worden genomen. Na het huidige schooljaar wordt er een zogeheten hoofdbesluit genomen. Dan moet er antwoord gegeven zijn op vragen over de te verlaten locaties en de omvang van de praktijkruimtes die Drenthe College gaat bouwen. Een jaar later moet er een eindbesluit worden genomen, als de definitieve bouwoffertes op tafel liggen.

Deel dit artikel: