Raad Hoogeveen vindt bezuinigingen sociaal domein pijnlijk, maar meeste gaan door

Het was de laatste bijdrage tijdens de algemene beschouwingen in Hoogeveen. Van de kleinste partij. Maar meteen ook de meest emotionele. Brand van Rijn van de SGP werd overmand door emoties toen hij zei waarom hij vindt dat op het sociaal domein in Hoogeveen niet moet worden bezuinigd.
"De pijn die ik voel als ik lees over de bezuinigingen op het sociaal domein kan ik niet onder woorden brengen. Ik word daar echt heel emotioneel door. Stel het treft een gezin met meerdere kinderen. Het is een bezuiniging van een x bedrag. Maar dat legt zo’n financiële druk op zo'n gezin, dat kinderen in de jeugdzorg terechtkomen en ouders overspannen worden. De kosten die worden gemaakt zijn vele malen hoger dan de bezuiniging. We doen een experimentje met mensen", betoogde Van Rijn.

Gezinnen in problemen
Ook fractievoorzitter Peter Scheffers van D66 vond dat de bezuinigingen op het sociaal domein pijn doen. Dat een regeling voor tegemoetkoming in de studiekosten voor minima van het ene moment op het andere moment werd afgeschaft vond hij aanschuren tegen onbehoorlijk bestuur. "Kinderen zullen door deze maatregel buiten de boot vallen en gezinnen kunnen hierdoor in de problemen komen. Om dit te repareren dienen wij hierover samen met andere partijen een motie in."

Een meerderheid in de raad vindt dat een reparatie voor ondersteuning in de studiekosten nodig is. Maar het terugdraaien van het afschaffen van de regeling wordt niet genoemd. Een deel van de raad vindt dat er meer geld zou moeten vloeien naar de Stichting Leergeld Hoogeveen, bij wijze van alternatieve pot voor minima. Maar die stichting keert geen geld uit, alleen middelen. Pas op 31 oktober wordt duidelijk hoe de reparatie er precies uit gaat zien.

Zieken minder hard getroffen?
Veel partijen waren kritisch over de aangekondigde bezuiniging op een tegemoetkoming in kosten voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Die geldt nu nog voor mensen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. Het college stelt voor dit te verlagen naar 110 procent. Oppositiepartijen en wethouder Erwin Slomp vinden een percentage van 120 procent bespreekbaar. Ook daarover komt pas over drie weken meer duidelijkheid.

Meerdere partijen vroegen zich af waarom de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen blijft gevrijwaard van bezuinigingen. Ze riepen op om in het budget van de SWO te snijden omdat de kosten ieder jaar stijgen. Burgemeester Karel Loohuis zei dat er wel degelijk wordt bezuinigd op de SWO, want er worden tot en met 2023 acht banen geschrapt, gekoppeld aan het sociaal domein.

Grote opgave
De gemeente Hoogeveen staat voor de taak om in de periode van 2020 tot 2023 zo'n 9 miljoen euro te bezuinigen. 6 miljoen daarvan betreft bezuinigingen op het sociaal domein. Met de bezuinigingsvoorstellen van het college is de begroting de komende vier jaar weer sluitend.

Verhoudingen nog koel
De VVD gaf burgemeester Karel Loohuis nog een sneer door een opmerking van zijn kant in een eerdere raadsvergadering in herinnering te roepen. De opmerking werd gemaakt in de context van een motie van wantrouwen, die door de voltallige oppositie werd gesteund. Loohuis had gezegd: "Wij hebben in het college natuurlijk ook zitten tellen."

VVD fractievoorzitter Debbie Bruijn vond dat een onafhankelijk voorzitter zo'n opmerking niet paste. Loohuis zei dat die opmerking uit zijn verband was gerukt. "Er zit een heel verhaal omheen." Hij riep de raadsleden op een basishouding van respect voor elkaar te betrachten.
Deel dit artikel: