Noordenveld moet ambities bijstellen en ozb verhogen vanwege tekort

In Noordenveld gaat in 2020 de onroerendezaakbelasting met zes procent omhoog. Maar de riool- en afvalstoffenheffing blijven gelijk. Ook wordt er geschoven met een paar grote investeringen. Dat blijkt uit de gemeentebegroting, die vanmiddag is gepresenteerd.
Noordenveld moet de ozb verhogen, om een dreigend tekort van 1,6 miljoen weg te werken en tegelijkertijd ook geld te hebben voor investeringen. De ozb zou door de gemiddelde economische prijsstijging al met 1,5 procent omhoog gaan. Daar drukt het college 4,5 procent extra bovenop. Noordenveld is de dupe van minder rijksgeld uit het gemeentefonds.

Vervelend
"Uiteraard vinden we de lastenverhoging vervelend. Maar we ontkomen er niet aan", zegt financieel wethouder Alex Wekema. Volgens hem blijft de lastenverhoging 'beperkt'. "Voor een gezin met een woning van gemiddelde waarde komt het neer op een stijging van iets meer dan vijftien euro per jaar", aldus Wekema. Verder heeft het college de ambities wat moeten bijstellen.

Tempo van investeren omlaag
Sommige plannen worden op een later tijdstip uitgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was, om zo kosten te besparen voor komend jaar. Zo begint de gemeente komend jaar niet in drie wijken, maar in twee wijken met duurzame wijkvernieuwing.

"En ook het tempo van investeringen in scholen, sportaccommodaties en het centrum van Roden gaat omlaag", kondigt Wekema aan. "Maar de kwaliteit van de voorzieningen blijft intact en we nemen geen onomkeerbare beslissingen voor de toekomst."

Deel dit artikel: