Drentse basisschool denkt mee over toekomst Nederlands onderwijs

OBS de Zandloper in Stuifzand was de afgelopen jaren een 'ontwikkelschool' voor Curriculum.nu, het project van onder andere vakbonden, vakverenigingen en schoolbesturen. De Drentse school mocht in deze rol feedback geven op de ideeën binnen het leergebied Mens & Maatschappij.
Curriculum.nu overhandigde gisteren een advies aan minister Slob van onderwijs. In dit advies is opgenomen wat leerlingen van tegenwoordig zouden moeten kennen en kunnen. Het advies is gebaseerd op de feedback van, onder andere, de ontwikkelscholen.
 
Mens & Maatschappij  
Tessy Gaykema, leerkracht van OBS de Zandloper: "Binnen het leergebied Mens & Maatschappij zijn bouwstenen ontwikkeld voor kennis en voor vaardigheden. Door deze bouwstenen te combineren kun je betekenisvol onderwijs maken. Bijvoorbeeld door de bouwsteen 'macht en gezag' te combineren met de bouwsteen 'waarderen, redeneren en argumenteren'."

Gaykema geeft hierbij een concreet voorbeeld: "Bij verkiezingen voor de leerlingenraad leren de kinderen over verkiezingen en beargumenteren leerlingen waarom zij gekozen zouden moeten worden. Binnen de leerlingenraad oefenen de kinderen dan met het onderbouwen van hun standpunt en leren ze rekening houden met de belangen van anderen." 

Vaardigheden en beleving 
Dit is een voorbeeld van een manier waarop een school om kan gaan met de ideeën van Curriculum.nu. Gaykema legt uit dat die ideeën gaan over wat een leerling zou moeten weten of kunnen, maar niet over hoe een school dit doceert.

De manier van onderwijzen op OBS de Zandloper sluit goed aan bij de ideeën van Curriculum.nu. "We leggen hier de nadruk op beleving en het aanleren van vaardigheden, in plaats van kennis stampen", vertelt Gea Verburg, directrice van OBS de Zandloper. "We proberen de wereld naar binnen te halen, of juist de kinderen mee naar buiten te nemen." 
 
OBS de Zandloper doet ook aan 'thematisch lesgeven', waarbij thema's worden behandeld die op meerdere vakken van toepassing kunnen zijn, aldus Verburg. "Ook leggen wij nadruk op het 'eigenaarschap' van de leerling. Dus zelf kiezen, plannen en doen".  
 
Ontwikkelteam 
Gaykema was, naast leerkracht van de ontwikkelschool, ook lid van het 'ontwikkelteam' achter het leergebied 'Mens & Maatschappij'. In de ontwikkelteams, verspreid over negen leergebieden, werden de adviezen constant aangescherpt door middel van, onder andere, de feedback van de ontwikkelscholen.

Deze adviezen zijn uiteindelijk gisteren overhandigd aan minister Slob. Gaykema: "De politiek is nu aan zet om de plannen van Curriculum.nu goed te keuren. Daarna kunnen op basis van de plannen de nieuwe kerndoelen worden geformuleerd."  

Het huidige Nederlandse onderwijs is gebaseerd op een curriculum van dertien jaar geleden. In dit curriculum is opgenomen wat alle Nederlandse leerlingen op school zouden moeten leren.
Curriculum.nu hoopt met het advies bij te dragen aan een herziening van het curriculum.
Deel dit artikel: