Kosten nieuw MFA Zuidwolde duidelijk, exploitatie nog niet

De kosten voor een nieuwe Wessels Boerhal in Zuidwolde blijken onveranderd uit te komen op 13,6 miljoen euro. Een second opinion-onderzoek wijst wel uit dat de gemeente De Wolden vooraf contracten moet afsluiten met toekomstige gebruikers als de bibliotheek, het welzijnswerk en een sportschool.
De MFA Zuidwolde is het duurste project uit de geschiedenis van de gemeente. Uit een eerder gehouden haalbaarheidsonderzoek bleek dat het complex 13,6 miljoen euro zou moeten kosten. Na een herberekening blijkt dat de bouw in 2022 op 8.000 euro na op hetzelfde bedrag zou gaan uitkomen.

De gemeente schakelde voor de bouwkosten ICS-adviseurs in en combineerde dat met een onderzoek naar de BTW-kosten door Caraad-belasting-adviseurs. Volgend jaar februari hoopt gemeente De Wolden het plan aan de raad voor te kunnen leggen.

Bezoekersstroom
De exploitatiekosten zijn nog niet duidelijk. Zo is onduidelijk hoeveel horeca-inkomsten de accommodatie kan opleveren. Maar met de gewenste komst van de bibliotheek, het welzijnswerk, en bijvoorbeeld gebruikers van de theatervoorziening ontstaat er volgens wethouder Jan van 't Zand een heel andere bezoekersstroom dan tot nu toe naar de sportzalen alleen.

De gemeente zoekt later in het proces naar een commerciële exploitant voor het complex. Dat betekent ook dat het wil weten hoe hoog een 'marktconforme dekkende huur' zou moeten zijn. "De gebruikers moeten die huur opbrengen en als die huur stijgt, dan worden sportverenigingen daarvoor gecompenseerd door een hogere gemeentelijke bijdrage. Maar wat de bibliotheek en andere commerciële gebruikers betreft willen we weten of de afspraken met hen goed gezekerd zijn en dat ze er niet na drie of vier maanden weer uitstappen."

Cultuurhuus
Het hele plan van de MFA is gegrondvest op de wijze waarop in Overijssel in plaatsen als Dalfsen cultuurhusen functioneren. Wat wethouder Van 't Zand betreft wisselt De Wolden ook de benaming MFA in voor die van Cultuurhuus.

Van ´t Zand: "Ik koester de gedachte van de cultuurhusen zoals die de laatste twintig jaar in Overijssel tot stand zijn gekomen. Het lukt daar de exploitatie, soms met vallen en opstaan, ook tot stand te brengen. En we gaan ervan uit dat de toekomstige exploitant daar handen en voeten aan geeft."