Aa en Hunze bezuinigt bijna zes ton en haalt ruim twee miljoen uit reserves

Aa en Hunze doet een greep uit de reserves en bezuinigt enkele tonnen extra, om het financiƫle huishoudboekje kloppend te maken. Anders zou er een fiks tekort zijn in 2020.
Volgens wethouder Co Lambert is er 2,3 miljoen uit de reserves nodig om de begroting rond te breien. Verder was er dit voorjaar al een bezuinigingsopdracht van drie ton uitgevoerd. Daar komt nu nog eens 260.000 euro aan bezuinigingen overheen, door nieuwe tegenvallers.

"Zo hebben we nog te maken gekregen met een cao-loonstijging voor de ambtenaren. Dat moeten we intern oplossen, en dat betekent minder externe inhuur en minder inkoop." Er is 50.000 euro aan kosten geschrapt voor digitale dienstverlening en verder wordt volgens Lambert 'de kaasschaaf gehanteerd' op allerlei gemeentelijke budgetten. Alles bij elkaar komt dat neer op bijna zes ton.

Miljoen tekort op jeugdhulp
Net als andere Drentse gemeenten kampt ook Aa en Hunze met een tekort op jeugdhulp. "Dat tekort was vorig jaar één miljoen en op dat bedrag verwachten we ook dit jaar uit te komen." Of dat ook voor 2020 gaat gelden, kan Lambert niet zeggen. "Ik hoop eerlijk gezegd van niet. Want we krijgen toch wat meer geld van het rijk en met preventieve maatregelen willen we met andere gemeenten ook de te hoge jeugdhulpkosten terugdringen."

Een analyse wees uit dat het aantal hulpvragen in Aa en Hunze niet langer stijgt. Maar voor de hulp die nodig is wordt zwaardere en daarmee duurdere zorg aangevraagd. "Dat moet toch anders en daarover willen we ook met doorverwijzers en zorgaanbieders om tafel", zegt Lambert. "Zowel over de prijs als over de manier van doorverwijzen."

Ozb iets omhoog
Voor hogere lasten hoeven de inwoners van Aa en Hunze niet te vrezen. De onroerendezaakbelasting stijgt met 1,5 procent, wat volgens de landelijke economische prijsstijging is. Afvalstoffen- en rioolheffing blijven hetzelfde. Verder gaan plannen als centrumplan Gieten, herinrichting van de dorpskern Grolloo en nieuwbouw van ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Rolde gewoon door. "Het geld is er al voor gereserveerd", besluit Lambert.
Deel dit artikel: